دانلود تحقیق درموردبرنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیر

دانلود تحقیق درموردبرنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیر

دانلود تحقیق درموردبرنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیر

نام فایل : برنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیر

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 56

حجم : 2 مگابایت


بنام خدا
*
برنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیر
*
اماكن
پرخطر


عوامل زنجيره اي موثر در مبارزه با يك عفونت
مخزن
منبع
راه
ورود
رفتار
پرخطر
مقاومت
ميزبان
راه
انتقال
*
مخزن
*
مخزن
انسان
حیوان
مبتلا
ناقل
مبتلا
ناقل
طبیعت
مخزن: تکثیر ،رشد و تجدید نسل ارگانیسم در یک سیستم بیولوژیک.
*

منحصرا انسان : مثل حصبه – آبله مرغان – سوزاک – ایدز و ... بیمار - ناقلانسان و حیوان: حدود 150 بیماری مشترک مثل سالمونلوز و ... بیمار - ناقل

طبیعت: مثل کزاز(خاک)
*
*
ناقل به انسان يا حيواني گفته مي شود كه در غياب اشكال باليني بيماري ،در خود عامل عفوني را نگه مي دارد و بالقوه عامل انتشار بيماري است.
تعريف:
*ناقلين 3 دسته اند.
ناقلين دوره كمون مثل:ايدز
....


دسته:

دانلود تحقیق درموردبرنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیر

خرید آنلاین