دانلود تحقیق درموردبرنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع محدود آب

دانلود تحقیق درموردبرنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع محدود آب

دانلود تحقیق درموردبرنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع محدود آب

نام فایل : برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع محدود آب

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 24

حجم : 2 مگابایت


استخراج پتانسیل ها و محدودیت های آب
پتانسیل ها:
استفاده از منابع کافی آبهای نامتعارف با پراکنش مناسب بر اساس برنامه توسعه پایدار فضای سبز
بهره مندی از مراجع علمی، مراکز تحقیقاتی، شرکتهای مشاور و پیمانکاران خبره
تغییر نگرش مدیریت آب در شهرداری اصفهان بر اساس طرح جامع و لزوم ایجاد حداکثر بهره وری در استفاده از منابع آب
تهیه بانک اطلاعات و آمار مناسب جهت اجرای طرح ها
افزایش استفاده از گونه های مقاوم به خشکی در طرح های توسعه فضای سبز با رویکرد کاهش مصارف آب
توسعه پایدار فضای سبز (انجام عملیات به زراعی در هنگام توسعه)
تغییر نگرش بهره برداران نسبت به سیستم های آبیاری تحت فشار

محدودیت ها:
عدم تخصیص اعتبارات کافی جهت اجرای طرح های جامع آب و پساب
عدم پایداری سیستم های آبیاری مدرن به دلیل وجود مشکلات اجتماعی و فرهنگی
وجود گونه های گیاهی متنوع از لحاظ نیاز آبی و هزینه بالای اجرای سیستم های آبیاری در این عرصه ها
عدم پایداری منابع آب خام اعم از آب زیرزمینی و آب سطحی
عدم تخصیص تعرفه کشاورزی به هزینه های برق ایستگاههای پمپاژ و انتقال آب و همچنین حذف یارانه های برق
تخریب سفره های عمیق و نیمه عمیق به دلیل فرونشست زمین بر اثر افت سفره های آب زیر زمینی
تداخل سفرهای آب شور و شیرین به دلیل برداشت بی رویه از چاهها
استهلاک سیستم های پمپاژ و شبکه لوله ها و هدرروی آب و اتلاف انرژی
راندمان پایین کاربرد آب در عرصه های مصرف

استخراج پتانسیل ها و محدودیت های آب
منابع آب فضای سبز در وضع کنونی
فضای سبز شهری : آب های زيرزمينی ( چاهها)

فضای سبز حاشيه ای شهر : آبهای سطحی ( رودخانه و کانال ها ) و آب های زيرزمينی ( چاهها)

فضای سبز حاشيه مادی ها: رودخانه
نياز آبی روزانه فضای سبز شهر اصفهان در فصل تابستان
جمع کل نياز آبی = 7/5 مترمکعب در ثانيه در شبانه روز
تخمین موجودی آب روزانه فضای سبز شهر اصفهان
در شرايط کنونی
جمع کل موجودی آب = 183,888 مترمکعب در شبانه روز= 2/1 مترمکعب در ثانيه = 28% نياز کل
نتيجه
فضای سبز شهر اصفهان بر اثر تداوم خشکسالی در چند سال اخير با 72% کاهش منابع آب شامل 40% کاهش آبهای زيرزمينی (چاهها) 100% کاهش آبهای سطحی ( رودخانه و کانالها) مواجه شده است.اقدامات عملی جهت کاهش اثرات خشکسالی
با شروع دوره دوم خشکسالی، شهرداری وسازمان پارکها و فضای سبز شهر اصفهان از ابتدای سال 87 جهت مقابله با تبعات سوء ناشی از پدیده خشکسالی با استفاده از تمامی پتانسیلهای موجود اقداماتی را در دو زمینه زیر آغاز نموده است :
1-اقدامات ستادی
2- اقدامات اجرائي


1- اقدامات ستادی
1-1- طرح های تحقيقاتی مرتبط با آبياری
....


دسته:

دانلود تحقیق درموردبرنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع محدود آب

خرید آنلاین