دانلود تحقیق درموردبرنامه ریزی استراتژيك

دانلود تحقیق درموردبرنامه ریزی استراتژيك

دانلود تحقیق درموردبرنامه ریزی استراتژيك

نام فایل : برنامه ریزی استراتژيك

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 40

حجم : 3 مگابایت


بنام خدا
تدوين استراتژي


شناخت استراتژيك شركت
عوامل كليدي موفقيت در محيط بيروني سازمان
عوامل كليدي موفقيت در درون سازمان
اركان جهت ساز
Critical success factor
Key success factor
Vision, Mission, Goals

اركان جهت ساز
چشم انداز
مأموريت
اهداف
استراتژي ها
شعارهاي كليدي

معيارهاي شناسايي
شاخص هاي كليدي موفقيت
در درون شركت
پشتيباني
تكنولوژي
مديريت منابع انساني
تأمين مالي
زيرساختهاي مديريتي
بازاريابي
عوامل كليدي موفقيت در درون سازمان (CSF)

عوامل كليدي موفقيت در درون سازمان (CSF)
زيرساختهاي مديريتي
سيستم برنامه ريزي
سيستم كنترل مديريتي
سيستم هاي اطلاعاتي
ساختار سازماني
فرهنگ سازماني
ظرفيت هاي رهبري
....


دسته:

دانلود تحقیق درموردبرنامه ریزی استراتژيك

خرید آنلاین