دانلود تحقیق درموردبرنامه اصلاح الگوی مصرف

دانلود تحقیق درموردبرنامه اصلاح الگوی مصرف

دانلود تحقیق درموردبرنامه اصلاح الگوی مصرف

نام فایل : برنامه اصلاح الگوی مصرف

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 70

حجم : 2 مگابایت


بنام خدا
برنامه اصلاح الگوی مصرف در حوزه ماموريت وزارت صنايع و معادنتولید – محصول – بهره برداری
عرضه – تقاضا

موضوعات مورد بررسي در اين برنامه:
لايه تبديل محصول
محصولات و فرآيند هاي بهينه
تامين محصولات
تامين انرژي
بهره برداري
لايه مديريت تامين
تقاضا
لايه حاکميت
سامانه اطلاعات
مصارف انرژي و آب وزارت صنايع و معادن


محصولات و فرايندهاي
بهينه
تامين انرژي
تقاضا
بهره برداري
اطلاعات مديريت
صنايع و معادن
مصارف انرژي آب
وزارت صنايع و معادن
زير ساخت اجراي برنامه
تامين محصولات
ساختار برنامه

....


دسته:

دانلود تحقیق درموردبرنامه اصلاح الگوی مصرف

خرید آنلاین