بررسی اپیدمی ها

بررسی اپیدمی ها

بررسی اپیدمی ها

نام فایل : بررسی اپیدمی ها

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 24

حجم : 2 مگابایت


به نام خدا

بررسی همه گیری یک بیماری عفونی
عبارت است از جمع آوری و ثبت داده ها و تجزیه و تحلیل و تفسیر آنها طی آن همه گیری و ارائه توصیه ها و راه حلها و انجام اقدامات مناسبی به منظور کنترل آن بر اساس اصول و ضوابط اپیدمیولوژی بالینی
از بخش ICU بیمارستان هماتولوژی و انکولوژی گزارشهایی از موارد پنومونی شدید از طرف پزشکان به پزشک کنترل عفونت بیمارستان می رسد که با دو مورد مرگ در طول ماه اخیر همراه بوده است. اکثر بیماران در طول 3 تا 8 روزی که وارد ICU گردیده اند به این مشکل گرفتار می شوند. در برخی از بیماران لکوپنی – ترومبوسیتوپنی و بالا رفتن آنزیمهای کبد، LDH و CPK بالا دیده می شود. پزشکان ویزیت کننده معتقد هستند که علل انکولوژیک توجیه کننده وضعیت مزبور نمی باشد. شما مسئول کنترل و تشخیص وضعیت فوق انتخاب شده اید. اقدامات شما در جهت کنترل out break فوق چیست؟
الف- میزان آمادگی خود جهت خدمت رسانی در شرایط بحرانی مورد اشاره را در قالب مراحل دوازده گانه زیر، ارزیابی کنید؟
نحوه آمادگی برای فعالیت در محل وقوع همه گیری احتمالی را شرح دهید؟
وقوع همه گیری را چگونه تائید می کنید؟
وقوع بیماری را چگونه اثبات می کنید؟
موردها را چگونه تعریف می کنید؟
اطلاعات جمع آوری شده را چگونه توصیف می کنید؟
چه فرضیاتی را بیان می کنید؟
فرضیات را تحت چه شرایطی و چگونه ارزیابی کرده و به آزمون می گذارید؟
فرضیات را تحت چه شرایطی و چگونه بازنگری و اصلاح می کنید؟
همه گیری را چگونه کنترل می کنید؟
چه اقداماتی جهت پیشگری از بروز همه گیری رعب و وحشت انجام می دهید؟ در صورت وقوع همه گیری رعب و وحشت، چه اقداماتی انجام دهید؟
گزارش همه گیری را چگونه تنظیم می کنید؟
در مجموع، چه ارتباطی با ارباب مطبوعات و سایر رسانه های گروهی برقرار خواهید کرد؟
الف- آمادگی برای فعالیت در عرصه
جمع آوری اطلاعات لازم در خصوص( پنومونی و سندرم های مشابه آن) و به روز در آوردن داده ها (با استفاده از کتب و مجلات علمی معتبر، سایت WHO سایت CDC) مرکز مدیریت بیماریها ...
مهیاسازی تجهیزات و مهارت های لازم به منظور تشخیص، درمان و پژوهش:
امکانات تصویر برداری
برودت منهای 80 درجه سانتیگراد به منظور نگهداری نمونه ها و ارسال آنها از عرصه به مرکز
محیط ترانسپورت جهت حمل نمونه های تهیه شده به مرکز
امکانات سرولوژی به منظور انجام آزمایشات و تست های تشخیصی سریع ویروسی ویاکتریال وحتی قارجها جهت بررسی خلط وخون وادرار
امکانات لازم به منظور استخراج RNA وDNAنمونه های خلط و حلق و آنالیز آن با روش RT-PCR
جلب همکاری میکروبیولوژیست، متخصص بیماریهای عفونی و متخصص ریه و اپیدمیولوژیست بیمارستانی وامارگر وکلینیکال فارماسیست... پرستار، بهیار و خدمه به تعداد کافی، تکنسین آزمایشگاه جهت نمونه گیریهای لازم و انجام آزمایشات اولیه زیر نظر میکروبیولوژیست
تقسیم کار و مسئولیت و تعیین نقش هر یک از اعضاء گروه تحقیقاتی
شایان ذکر است که لازم است رهبری گروه را فردی متخصص، متبحر و متعهد بر عهده داشته باشد تا با بهره گیری علمی از تخصص پویای خود بتواند با اعتقاد کامل به شیوه های علمی استاندارد در تمامی مراحل سیاستگذاری، مشارکت کند. در سایه تبحر برخاسته از شرکت در ساماندهی و کنترل همه گیری های قبلی در شرایط بحرانی بتواند بر اجرای صحیح برنامه ها فائق آید بر کلیه فعالیتهای خود و سایر اعضاء گروه تحقیقاتی-عملیاتی، نظاره کند و به موازین اخلاق در پژوهش فضیلت گرا اقتدا نماید.
تعیین فرد یا افراد با ذکاوت و یا تجربه ای به عنوان مسئول اطلاع رسانی و سخنگوی گروه
حداقل داروهای لازم نظیر انتی بیوتیکها در صورتی که محدودیتی وجود نداشته باشد برای حداقل 100 نفر، آنتی بیوتیک های وسیع الطیف نظیر سفالوسپورینهای نسل سوم و کینولون های جدید، انواع سرم قندی و قندی-نمکی به تعداد کافی و حتی سرم رینگر لاکتات برای موارد ضروری ...
ب- تایید وقوع همه گیری
با مقایسه موارد فعلی و قبلی بیماری با بهره گیری از اطلاعات موجود
با استفاده از اطلاعات موجود در مرکز مدیریت بیماریها
با استفاده از تجربیات پزشکان، آزمایشگاه ها، آمار مرگ و میر، وضعیت نسخه ها و امثال اینها
در نظر گرفتن احتمال واقعی نبودن تعداد مواردو واقعی نبودن همه گیری، مثلاً درپنومونی های معمول درICU وسایر مواردی که انفیلتراسیون درریه وجود داردودر نظر گرفتن احتمال خطاهای آزمایشگاهی مثلاً خطا در انجام یا تفسیر RT-PCR های اولیه و اشتباه در تشخیص آزمایشگاهی آنفلوانزای فصلی با بیماری جدید
ج- اثبات تشخیص بیماری
با بهره گیری از تجربیات بالینی و اپیدمیولوژی
با استفاده از تجربیات و امکانات میکروبیولوژی، سرولوژی، بیوتکنولوژی، تصویربرداری و ... بدیهی است که تشخیص قطعی در شرایط فعلی صرفا با استفاده از RT-PCR و کشت، ممکن می باشد.
د- تعریف موارد (Cases)
....


دسته:

بررسی اپیدمی ها

خرید آنلاین