بررسي تاثير پاداش بر اساس عملكرد

بررسي تاثير پاداش بر اساس عملكرد

بررسي تاثير پاداش بر اساس عملكرد

نام فایل : بررسي تاثير پاداش بر اساس عملكرد

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 84

حجم : 2 مگابایت


بنام خدا
بررسي تاثير پاداش بر اساس عملكرد (سيستم آكورد)
فهرست مطالب
بهره وري
انگيزه و بهره وري :
عوامل موثر بر افزايش بهره وري نيروي انساني :
پاداش و بهره وري :
مديريت عملكرد و ارزيابي عملكرد
اهداف تهيه و تدوين نظام ارزيابي عملكرد كاركنان سازمانها
عناصر و اجزاي مديريت عملكرد
فرآيند مديريت عملكرد :
پاداش و سيستمهاي آن
تاريخچه سيستم هاي پرداخت پاداش
اثرات پاداش بر رفتار كاركنان
سيستمهاي پاداش
انواع پاداش
طبقه بندي سيستمهاي پاداش
سيستمهاي پاداش پيشرفته و مزايا و معايب آن
اهداف اجراي استراتژي مديريت پاداش
معيارهاي پاداش
سيستم تسهيم دستاوردها
علل رشد فوق العاده تسهيم دستاورها در دهه 1980
نظام جبران خدمات
اهداف نظام جبران خدمات
عوامل تعيين‏كننده جبران خدمات مالی
انواع طرح‏های انگيزشی
سيستم پرداخت بر اساس عملکرد Pay for Performance
ميزان كاربرد پرداخت عملكرد
مزاياي پرداخت عملكرد :
نظر تئوري هاي مختلف انگيزش در مورد رابطه پاداش با انگيزش
انواع روشهاي پرداخت عملكرد
جايزه موردي مديريت
پاداش صرفه جويي
كليات تحقيق
مسأله تحقيق :
اهداف تحقيق :
فرضيه هاي تحقيق:
محدوديتهاي تحقيق:
روش جمع آوري داده ها و اطلاعات:
تجزيه و تحليل اطلاعات
....


دسته:

بررسي تاثير پاداش بر اساس عملكرد

خرید آنلاین