بر هم کنش یا برخورد پرتو رنتگن با ماده

بر هم کنش یا برخورد پرتو رنتگن با ماده

بر هم کنش یا برخورد پرتو رنتگن با ماده

نام فایل : بر هم کنش یا برخورد پرتو رنتگن با ماده

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 28

حجم : 3 مگابایت


*
بر هم کنش یا برخورد پرتو رنتگن با ماده
*
*
موضوع: بر هم کنش یا برخورد پرتو رنتگن با ماده
1 - پراکندگی همدوس 2- اثر فتوالکتريک 3- پراکندگی کمپتون 4- توليد جفت 5 - تجزيه توسط فوتون

رفرنس: فيزيك پزشكي (دكتر تكاور)(368 - 359)
اهداف:
اهميت موضوع وكاربرد محتواي درس:
اولويت تدريس:
منابع بيشترجهت پژوهش و امتحان: فيزيك راديولوژي تشخيصي (كريستينسن) – فيزيك تشعشع و راديولوژي(نجم آبادي ) – فيزيك پزشكي (كامرون)

نحوه ارزيابي: كوييز- امتحان - حضور و غياب
رفع اشكالات درسي::( يك شنبه 10 -12) ( دوشنبه 11- 12) ( سه شنبه 10- 12)

*

dI = -μ dx.I
عبور پرتو اولیه با شدت Io از ضخامت ماده (X ) و کاهش شدت آن
I = Ioe -μx
وابستگی به جنس ماده ( μ ضریب کاهش خطی)
ضریب کاهش خطی] μ cm-1 [
کاهش کسری از انرژی پرتو که در اثر عبور از یک سانتیمتر ماده صورت می گیرد.
شکل (25-5)


ضریب کاهش جرمی ρ/ μ cm2/g
کاهش کسری از شدت پرتو اولیه به وسیله ضخامت
1 g/cm2 ماده

-3 بر هم کنش یا برخورد پرتو رنتگن با ماده
*
برخوردهای اساسی بين اشعه X و ماده
پنج راه اصلی برای برخورد يک فوتون اشعه X با ماده

1- پراکندگی كلاسيك (همدوس) 2- اثر فتوالکتريک 3- پراکندگی کمپتون

4- توليد جفت 5 - تجزيه توسط فوتون
 
....


دسته:

بر هم کنش یا برخورد پرتو رنتگن با ماده

خرید آنلاین