بازاریابی محتوایی

بازاریابی محتوایی

بازاریابی محتوایی

نام فایل : بازاریابی محتوایی

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 25

حجم : 2 مگابایت


بنام خدا
بازاریابی محتوایی

Who am I ?
MBA
BS in Advertising Management
Public Relations Consultant
Marketing & Branding Strategist
Journalist

Co-Founder, CEO
Akhbar Rasmi Media Agency
First Content Distribution Platform in IRAN


روندهای جهانی بازاریابی
روندهای جهانی بازاریابی به کدام سو می رود؟ نقش بازاریابی محتوا در آینده تجارت چیست؟ ضرورت های بکارگیری بازاریابی محتوا در دهه دوم قرن ۲۱ چیست؟

Revolution of Data & Communications
90%
of the world’s information today has been created
in the last 2 years

Communication MESS

....


دسته:

بازاریابی محتوایی

خرید آنلاین