دانلود تحقیق در موردآنيزاکيس

دانلود تحقیق در موردآنيزاکيس

دانلود تحقیق در موردآنيزاکيس

نام فایل : آنيزاکيس

فرمت : .pptx

تعداد صفحه/اسلاید : 42

حجم : 2 مگابایت


آنيزاکيسAnisakis
از خانواده آسکاريده بوده وانگل اصلي پستانداران دريايي هستند
آبزيان ديگرمثل قزل آلا، شيرماهي،ماهي آزاد،کاد،ميگو وماهي خالخالي به عنوان ميزبان واسط انتقالي وانسان ميزبان اتفاقي انسان (بن بست بيولوژيک) است
اپيدميولوژي
جهان:شيوع اصلي در ژاپن است
ايران:آلودگي در ماهيان ديده شده ولي موارد انساني گزارش نشده است
مورفولو‍ژي
کرم بالغ بين 3.5 تا 15 سانتي متر طول دارد
از نظر ظاهري خيلي شبيه آسکاريس است
لارو مرحله سوم براي انسان آلوده کننده است
طول لارو مرحله 3 در حدود 2 تا3 سانتي متر است
داراي 3 لب دهاني ويک دندان کوتاه است
بيماريزايي وتظاهرات باليني
هر قسمتي از لوله گوارشي را مي تواند گرفتار نمايد از گلو گرفته تا روده کوچک و بزرگ مي توانند آلوده شود
محل اصلي آلودگي در معده مي باشد
داراي يک شکم حاد بعد از 6 تا 12 ساعت از شروع آلودگي است تهوع،استفراغ،و درد نسبتا شديدي در اپي گاستر ويا اطراف ناف ديده مي شود
يبوست واسهال متناوب
شايعترين محل آلودگي خارج از روده اي گلو بوده وبا احساس سوزش و خارش در گلو ديده مي شود
آلودگي تنفسي و حفره صفاقي هم گزارش شده است

خانواده تريكوريده
1- تريكوسفال
2- تريكوريس وولپيس: انگل سگ
3- تريكوريس سوئيس: انگل خوك
چند مورد آلودگي انساني از تريكوريس وولپيس و سوئيس گزارش شده است.
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردآنيزاکيس

خرید آنلاین