دانلود تحقیق در موردآنزیم ها

دانلود تحقیق در موردآنزیم ها

دانلود تحقیق در موردآنزیم ها

نام فایل : آنزیم_ها

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 79

حجم : 2 مگابایت


بنام خدا
آنزيم ها
آنزيم ها
ترکيباتي پروتئيني هستند که به عنوان بيوکاتاليزور برخي از واکنشهاي خاص بيو شيميايي بخش کوچکي از مواد غذايي را تشکيل مي دهند و ممکن است باعث ايجاد اثرات مطلوب يا نامطلوب در ماده غذايي شوند اين مواد با کاهش انرژي اکتيواسيون باعث افزايش سرعت واکنش شده و ممکن است پروتئين ساده بوده و يا داراي کوفاکتور هايي ازجمله حاوي يونهاي فلزي باشند .
تغییرات انرژی در جریان یک واکنش در غیاب آنزیم(خط ممتد)و در حضور آنزیم (خط نقطه چین)
مزیت آنزیمها در مقایسه با کاتالیزگرهای شیمیائی
سرعت عمل آنزیمها
مزیت آنزیمها در مقایسه با کاتالیزگرهای شیمیائی
اختصاصی عمل کردن فوق العاده آنزیمها

نامگذاري آنزيم ها
سوبسترا + آز همانند اوره از،ليپاز، پروتئاز، سوکراز
نامگذاري متداول آلفا - آمیلاز
نامگذاري سيستماتيک glucanohydrolase α-1,4 glucan 4-
شماره سیستماتی EC 3.21.1
EC مخفف نام کمسیون آنزیم و اعداد بعدی هر کدام خاصیت خاصی را بیان می کنند.
عمل آنزيم + آز همانند اکسيداز، هيدرولاز
طبقه بندي ونامگذاري آنزيم ها
اکسيدو ردوکتاز ها : در اکسیداسیون سیستمهای بیولوژیکی شرکت دارند. آنزیمهائی مثل:
دهیدروژناز
ردوکتاز
اکسیداز
اکسیژناز
هیدروکسیلاز و کاتالاز
طبقه بندي ونامگذاري آنزيم ها
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردآنزیم ها

خرید آنلاین