دانلود تحقیق در موردآمار

دانلود تحقیق در موردآمار

دانلود تحقیق در موردآمار

نام فایل : آمار

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 16

حجم : 2 مگابایت


آمار
روشی علمی که برای جمع آوری ،تلخیص،تجزیه وتحلیل، تفسیروبه طور کلی مطالعه و بررسی مشاهدات به کار برده می شود.
ابزار مناسبی برای تبدیل داده به اطلاعات است.
جامعه
بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار می گیرد.
جامعه آماری :
تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظرکه حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند.
صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سابر جوامع باشد.جامعه
آمارتوصیفی
آماراستنباطی
بیان یافته ها
برای بیان بهتر روابط مجموعه مشاهدات را اندیس گذاری می نماییم . مجموعه

داده ها متشکل از تعدادی اندازه است که به طور نمادی به صورت

نمایش داده می شود تعدادکل اعضای جامعه با N وتعداد کل اعضای نمونه با n

....


دسته:

دانلود تحقیق در موردآمار

خرید آنلاین