دانلود تحقیق در موردشبکه های کامپیوتری

دانلود تحقیق در موردشبکه های کامپیوتری

دانلود تحقیق در موردشبکه های کامپیوتری

نام فایل : شبکه های کامپیوتری

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 45

حجم : 4 مگابایت


بنام خدا
زمستان 93
*
زمستان 93
*
شبکه های کامپیوتری
زمستان 93
*
فصل پنجم
لايه شبکه
زمستان 93
*
لايه شبكه در اينترنت
هنگامي كه بخواهيم بين LANهاي مختلف ارتباط برقرار كنيم وظايف لايه شبكه شروع مي‌شود.
هنگاميكه بسته‌هاي اطلاعاتي روي شبكه WAN منتشر مي‌شود بايد مكانيزمي براي هدايت بسته‌ها از مبدا به مقصد وجود داشته باشد تا ميان شبكه‌ها با توپولوژي‌ها و ساختارهاي مختلف بتوانند حركت كنند كه به اين عمل هدايت ، مسير‌يابي گفته مي‌شود.
اصول طراحي لايه شبكه
سوئيچينگ بسته به روش store-and-forward
خدمات تهيه شده براي لايه انتقال
پياده سازي خدمات اتصال گرا و غيراتصال گرا
مقايسه زيرشبكه هاي داده گرام و مدارمجازي
زمستان 93
*
زمستان 93
*
الف) سوئيچينگ به روش ذخيره و ارسال
اجزاء اصلي اين سيستم:
1- تجهيزات حامل
2- تجهيزات مشتريان
محیطی که پروتکل های لایه شبکه در آن عمل می کنند.
زمستان 93
*
ب) خدمات تهيه شده براي لايه انتقال
اهدافي که اين خدمات بر اساس آن ها تدارك ديده شده است :
1- خدمات بايد مستقل از تكنولوژي مسيرياب باشد .
2- لايه انتقال بايد از تعداد، نوع و توپولوژي مسيرياب هاي حاضر حمايت كند.
3- آدرس هاي شبكه اي كه براي لايه انتقال تهيه مي شوند حتي در صورت وجود شبكه هاي محلي و گسترده بايد از شماره گذاري يكنواختي استفاده كند.
زمستان 93
*
ج) خدمات اتصال‌گرا و غیر‌اتصال گرا
غیر‌اتصال گرا :
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردشبکه های کامپیوتری

خرید آنلاین