دانلود تحقیق در موردشبکه های اجتماعی

دانلود تحقیق در موردشبکه های اجتماعی

دانلود تحقیق در موردشبکه های اجتماعی

نام فایل : شبکه های اجتماعی

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 40

حجم : 4 مگابایت


بنام خدا
شبکه های اجتماعیSocial Networks
*
تحليل شبکه هاي اجتماعيSocial Network Analysis
بخش دوم
*
مقدمه
تحليل شبکه‌هاي اجتماعي، روابط اجتماعي را از نگاه نظريه شبکه و گراف مي‌بينيد و در آن هر رابطه متشکل از گره (راس يا نقطه) و يال (لبه ، پيوند و يا اتصال) مي‌باشد.
گره‌ها بازيگران منفرد در داخل شبکه هستند و لبه‌ها رابطه بين گره‌ها.
تحليل شبکه اجتماعي شامل تحليل بصري و رسمي (رياضي) روابط بين افراد (بازيگران شبکه) مي‌باشد.
*
مقدمه
سه عنصر اصلي در شبکه:
بازيگران:
بازيگران عناصر ضروري در شبکه‌هاي اجتماعي براي تعريف افراد، رويدادها و يا اشيا هستند.
اتصالات:
اتصالات براي ساخت روابط ميان بازيگران با استفاده از مسير براي بنا نهادن روابط جهت‌دار و يا غير جهت‌دار است.
اتصالات مي‌توانند بر مبناي قوت رابطه‌شان به دو نوع قوي و ضعيف تقسيم شوند و آن‌ها براي کشف زيرگراف‌ها از شبکه اجتماعي بسيار مفيد هستند.
روابط:
روابط براي توضيح تعاملات و روابط ميان دو بازيگر استفاده مي‌شوند.
همچنين روابط مختلف، ممکن است باعث شود که شبکه ويژگي‌هاي متفاوتي را منعکس کند.
*
مدل هاي نمايش شبکه هاي اجتماعي
گراف (نمودار اجتماعي):
نقاط براي نمايش بازيگران
شخص، سازمان، رويداد و يا يک شي
خط‌ها براي نمايش اتصالات يا روابط

شبکه ساده: يک نوع رابطه بين بازيگران وجود دارد. (جهت دار – بي جهت)
شبکه مرکب: بيش از يک نوع رابطه بين بازيگران وجود دارد.

*
مدل هاي نمايش شبکه هاي اجتماعي
ماتريس (ماتريس مجاورت):
طبق قرارداد در يک گراف جهت‌دار، فرستنده اتصال در سطر و مقصد اتصال در ستون قرار دارد.

....


دسته:

دانلود تحقیق در موردشبکه های اجتماعی

خرید آنلاین