دانلود تحقیق در موردسيستم مديريت توليد MRP II

دانلود تحقیق در موردسيستم مديريت توليد MRP II

دانلود تحقیق در موردسيستم مديريت توليد MRP II

نام فایل : سيستم مديريت توليد MRP II

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 102

حجم : 5 مگابایت


سيستم مديريت توليد MRP II
سيستم مديريت توليد MRP II
تغييرات و ضرورت اصلاح برنامه
روش‌هاي اصلاح برنامه
برنامه‌ريزي از بالا به پايين
برنامه‌ريزي از پايين به بالا
پارامتر زمان در MRP
افق برنامه ريزي
ذخيره احتياطي
زمان تهيه احتياطي

برنامه‌ريزي از پايين به بالا
ضرورت شناسايي منابع تقاضا براي يك كالا
رديابي يك سطحي
رديابي كامل
شناسايي سفارش‌ها و تهيه گزارش مديريتي
برطرف نمودن تاخير ايجاد شده از طريق سفارش‌هاي برنامه‌ريزي شده قطعي
سيستم مديريت توليد MRP II
تغييرات و ضرورت اصلاح برنامه
روش‌هاي اصلاح برنامه
برنامه‌ريزي از بالا به پايين
برنامه‌ريزي از پايين به بالا
پارامتر زمان در MRP
افق برنامه ريزي
ذخيره احتياطي
زمان تهيه احتياطي

21/3/84
پارامتر زمان در MRP
الف) منفصل
ب) پيوسته
مثال
پايه
400
6 روز
21/3/84
15/3/84
100
300
سيستم مديريت توليد MRP II
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردسيستم مديريت توليد MRP II

خرید آنلاین