دانلود تحقیق در موردسنجش بینایی در طب کار

دانلود تحقیق در موردسنجش بینایی در طب کار

دانلود تحقیق در موردسنجش بینایی در طب کار

نام فایل : سنجش بینایی در طب کار

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 38

حجم : 6 مگابایت

انواع خاصی از کارها فقط در عملکرد طبیعی بینایی قابل انجام هستند
External Eye Examination: eyelids,orbits,conjunctiva,cornea,anterior chamber,pupils
Test of Ocular Motility
Ophthalmoscopic Examination: red reflex, optic disc, retinal vessels, maculae & fovea
Intraocular Pressure
Test of Visual Field
Test of Visual Acuity(near & far vision)
الف) تیزبینی یا حدت بینایی( Visual acuity)
ب) حساسیت كنتراست
ج) دید عمق
د) دید رنگ
ه) میدان بینایی
و) حرکات کره چشم و مردمک
Nearly always equal to examination of eyes
Far vision:4-6meters
Near vision:25-40-50 centimeters
VA is tested first binocularly, then each eye separately
Luminance at the chart needs to be 80 candelas per square meterلاندولت C اپتوتایپ
چارتهای عددی
EDTRS
اسنلن چارت

1. اندازه حروف: 20/200 یا 6/60 باید 87 میلیمتر باشد
باشد.
2. فاصله انجام تست: فاصله 6 متر ( 20 فوت) از فرد
3. روشنایی محیط:
عمولاً چارتهای چراغ دار موجود در بازار کفایت می کند
4. كنتراست: 2.5 درصد و در مشاغل خاص: 1درصد


ابتدا دید دو چشمی
ابتدا با اصلاح
ابتدا چشم راست
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردسنجش بینایی در طب کار

خرید آنلاین