دانلود تحقیق در موردشيمي تجزيه (I)

دانلود تحقیق در موردشيمي تجزيه (I)

دانلود تحقیق در موردشيمي تجزيه (I)

نام فایل : شيمي تجزيه (I)

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 119

حجم : 4 مگابایت


شيمي تجزيه (I)
شيمی تجزيه
با تعيين کيفی و کمی مواد
سرو کار دارد
تجزيه کيفی
تعيين هويت يک گونه شميايي
مثلا اگر يک آلوده کننده در يک رودخانه ماهيها را از بين می برد تجزيه کيفی را می توان برای تعيين هويت شيميايي اين آلوده کننده بکار برد
تجزيه کمی
تعيين غلظت يک گونه شيميايي مشخص
تعيين غلظت جيوه در يک رودخانه آلوده
فصل اول
تقسيم بندی روش کار يک تجزيه شيميايي

روش کار کلاسيک (تر)
روش کار دستگاهی
فصل اول
تجزيه شيميايي
روشهای دستگاهی
روشهای تر
روشهای الکتروتجزيه
روشهای جداسازی
روشهای نوری
روشهای حجمی کلاسيک
تجزيه وزنی کلاسيک
فصل اول
برخی از روشهای نوری
تجزيه با اشعه x
تجزيه در ناحيه مرئی- ماورا بنفش
تجزيه ناحيه مرئی
تجزيه ناحيه IR
تجزيه ناحيه امواج راديويي
فصل اول
تقسيم بندی روشهای الکتروتجزيه ای تجزيه شيميايي
جدول2-1. چند دسته مهم كروماتوگرافي
فصل اول
مراحل يک تجزيه شيميايي
انتخاب روش تجزيه

نمونه برداری

....


دسته:

دانلود تحقیق در موردشيمي تجزيه (I)

خرید آنلاین