دانلود تحقیق در موردسیستم های انتقال آب بحران آب و آب مجازی

دانلود تحقیق در موردسیستم های انتقال آب بحران آب و آب مجازی

دانلود تحقیق در موردسیستم های انتقال آب بحران آب و آب مجازی

نام فایل : سیستم های انتقال آب بحران آب و آب مجازی

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 18

حجم : 3 مگابایت


بسم لله الرحمن الرحیم
سیستم های انتقال آب بحران آب و آب مجازی

قرن 21، قرن آب
پیش بینی می شود تا سال 2025 تقریبا 3.5 میلیارد نفر در دنیا در معرض بحران آب قرار خواهند داشت.
همچنین تا سال 2050 بیش از 4.5 میلیارد نفر از مردم جهان در معرض صدمات و زیان های ناشی از کمبود و آلودگی منابع آب قرار خواهند گرفت این شرایط رقابت در زمینه ی منابع آب جهانی را افزایش داده و بهره برداری از منابع آب به چالشی اساسی مبدل خواهد شد لذا برنامه ریزی منابع آب جایگاه خود را در روابط سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی حاکم بر ملت ها و دولت ها ،خواهد بود.
منابع آب جهانی
از مجموع آبهای جهان 97/2% آن را آب شور دریاها و اقیانوس ها تشکیل می دهد که به دلیل شوری ،در عمل قابل استفاده نمی باشند. ذخایر آب شیرین فقط 2/8%حجم ذخایر آبهای سطح زمین را شامل می شود که 76/7%از این آب به صورت یخ های قطبی در دو قطب زمین متمرکز است و قابل استفاده بشر نمی باشد.
22/8%از آب شیرین به صورت آب های زیر زمینی و 0/5% این آب به صورت سایر آب هاست.در نهایت می توان گفت سهم آب شیرین رودخانه ها و دریاچه ها که منابع اصلی قابل استفاده برای انسان هستند 0.003%از کل منابع آب جهان است.
منابع آب ایران
متوسط سالانه نزولات جوی در کشور حدود 240میلی متر در سال است.که این میزان حدود یک سوم متوسط جهانی و نصف قاره آسیاست.
بدین ترتیب ایران از جمله کشورهای خشک و نیمه خشک محسوب می شود این بارش عمدتا در شمال غرب و غرب فرو می ریزد و قسمت اعظم شرق و جنوب شرقی کشور بارش کمتر از صد میلی متر در سال دارد.

عوامل تهدید کننده آب
مصرف شرب و بهداشت
مصرف صنعت وخدمات
مصارف کشاورزی
مصرف شرب و بهداشت
جمعیت و مصرف هر دو متغیرهایی هستند که همواره در جهت افزایش تغییر می یابند. پیشبینی ها نشان میدهد که جمعیت کشور در افق سال 1400 به حدود 97.5 میلیون نفر خواهد رسید.
مصرف صنعت و خدمات
مصرف آب بخش صنعت کشور حدود 1 میلیارد متر مکعب در سال است که حدود 60 الی 70 در صد آن به صورت فاضلاب های صنعتی در محیط زیست تخلیه می شود.
مصرف کشاورزی
عمده ترین مصرف کننده ی آب بخش کشاورزی است به طوری که این بخش در سال 1380 نیاز عامی خود را که قریب 86%منابع استحصالی بود، 46%از آب های سطحی و 54%از آب های زیر زمینی تامین کرده است.
از سوی دیگر استفاده ی غیر بهینه از کودهای شیمیایی و آفت کش ها سبب ورود حجم زیادی پساب کشاورزی از طریق رودخانه ها و زهکش ها به منابع کشور شده و زمینه ی آلودگی و شور شدن بسیاری از منابع آبی کشور را فراهم نموده است.
آب مجازی، مفهومی جدید در مدیریت منابع آب
به بیان ساده آب مجازی جمع کل آب مورد نیاز برای تولید مقدار معینی از محصول،با توجه به شرایط اقلیمی ،مکانی،زمان و راندمان تولیدمی باشد.
از زمانی که Allan بحث آب مجازی را مطرح کردو تا زمانی که مورد توجه مجامع علمی قرار گرفت ، نزدیک به 10 سال طول کشید.
اولین گردهمایی بین المللی در خصوص این موضوع دسامبر سال 2002 در دلف هلند
در سومین اجلاس جهانی آب در کشور ژاپن در مارس 2003 نیز یک نشست ویژه به موضوع آب مجازی اختصاص یافت.

Virtual water
آب آبی و آب سبز
در چرخه هیدرولوژی،منابع آب به دو دسته فوق تقسیم می شوند.آب های زیر زمینی و آب های سطحی آب آبی را تشکیل می دهند،در حالیکه به رطوبت خاک در مناطق غیر اشباع آب سبز می گویند. منشا آب آبی و آب سبز،بارندگی است.
با توجه به نقش این دو در تولید مواد غذایی می توان گفت که منشا آب مجازی آب آبی و سبز است.
بسیاری از کشور های خشک ونیمه خشک با واردات مواد غذایی ،بخش از آبی را که برای تولید داخلی محصولات نیاز است را برای استفاده در سایر مصارف حفظ می کنند.
به عنوان مثال مصر در سال 1995 ،7.5 میلیون تن انواع غلات وارد کرده، تولید این مقدار غلات در مصر 9.9 کیلومتر مکعب آب نیاز دارد. در همین سال ژاپن با واردات 27 میلیون تن غلات 37 کیلومتر مکعب از منابع آب داخلی خود را حفظ کرده است. اگر تولید محصولات در کشور های صادر کننده نسبت به کشور های وارد کننده آب کمتری نیاز داشته باشد صرف جویی در آب جهانی صورت می گیرد.
تجارت آب مجازیواژه آب مجازی به کار برده شد تا نشان دهد توسعه تجارت مواد غذایی بر مبنای مزیت نسبی و استفاده بهینه از فرصت های ایجاد شده، می تواند علاوه بر دستیابی به منابع، آب جهانی سبب ارتقا رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی شود.آب مجازی بیان کننده آب ذخیره شده در محصولات است.
تجارت آب مجازی در ایران
آمار ها نشان می دهد ایران در فاصله سال های 1997-2001 با واردات انواع محصولا ت کشاورزی 37 کیلومتر مکعب آب برای تولید همان محصولات در داخل نیاز داشته خوداری کرده است.
پیش بینی می شود ایران در سال 2025 با واردات 11.36 میلیون تن غلات از مصرف 47.27 کیلومتر مکعب از منابع آب خود اجتناب می کند.
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردسیستم های انتقال آب بحران آب و آب مجازی

خرید آنلاین