دانلود تحقیق در موردسيستم ابررايانه خوشه‌اي

دانلود تحقیق در موردسيستم ابررايانه خوشه‌اي

دانلود تحقیق در موردسيستم ابررايانه خوشه‌اي

نام فایل : سيستم ابررايانه خوشه‌اي

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 32

حجم : 5 مگابایت


*
سيستم ابررايانه خوشه‌اي
انقلابي در ساخت سيستمهاي ابررايانه‌اي
(تجربه AkuCluster)
به نام خدا
مركز تحقيقات پردازشهاي فوق سريع
*
ساخت سيستمهاي ابررايانه‌اي سيستم ابررايانه خوشه‌اي: انقلابي در
فهرست مطالب
مقدمه
سيستمهاي پردازش موازي خوشه‌اي
سابقه طراحي و ساخت سيستمهاي پردازش موازي در دانشگاه اميركبير
معرفي سيستم AkuCluster
طرح تحقيقاتي طراحي و ساخت ابررايانه ملي چندمنظوره
طرحهاي در دست انجام در مركز تحقيقات پردازشهاي فوق سريع
*
معرفي روشهاي ساخت ابررايانه
Vector Computers
MPP : Massively Parallel Processors
Constellation
Network Computing
Grid Computing
Clusters
Workstation Clusters
(Beowulf-class systems) PC-Cluster
Cluster farms
Superclusters (Multi-Cluster)
ساخت سيستمهاي ابررايانه‌اي سيستم ابررايانه خوشه‌اي: انقلابي در
*
زنجيره غذايي كامپيوتر
ساخت سيستمهاي ابررايانه‌اي سيستم ابررايانه خوشه‌اي: انقلابي در
*
تغيير زنجيره غذايي كامپيوتر

ساخت سيستمهاي ابررايانه‌اي سيستم ابررايانه خوشه‌اي: انقلابي در
*
مزاياي ابررايانه‌هاي خوشه‌اي
نسبت هزينه به كارايي پايين
سخت افزار و نرم افزار ارزان و در دسترس
تعمير و نگهداري ساده
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردسيستم ابررايانه خوشه‌اي

خرید آنلاین