دانلود تحقیق در موردسمینار روش پژوهش و رساله نویسی

دانلود تحقیق در موردسمینار روش پژوهش و رساله نویسی

دانلود تحقیق در موردسمینار روش پژوهش و رساله نویسی

نام فایل : سمینار روش پژوهش و رساله نویسی

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 217

حجم : 3 مگابایت


بنام خدا
*
*
سمینار روش پژوهش و رساله نویسی
*
دكتر سيد جمال الدين طبيبي
تحصيلات:
ليسانس هاي اقتصاد، علوم اداري و تاريخ از دانشگاه شيراز
ليسانس و فوق ليسانس علوم سياسي – دانشكده علوم سياسي تهران
فوق ليسانس مديريت آموزشي از آمريكا
دكتراي مديريت آموزش عالي و سياست بين الملل از آمريكا
فوق دكتراي برنامه ريزي و توسعه آموزش عالي از آمريكا
*
سمت
استاد(فول پروفسور) دانشگاه علوم پزشكي ايران
استاد و مديرگروه مديريت بهداشت ودرمان واحد علوم وتحقيقات ، دانشگاه آزاد اسلامي
مدیر مسئول نشریه علمی بین المللی International Journal of Hospital Research
مدیر مسئول فصلنامه علمي پژوهشي مدیریت بهداشت و درمان
*
انتشارات
داراي 28 جلد كتاب اعم از تأليف و ترجمه
دارای حدود200 مقاله علمي
راهنمايي و مشاوره متجاوز از 300 رساله دكتري و پايان نامه كارشناسي ارشد
به نام خدا
منابع پیشنهادی:

طبیبی،سیدجمال الدین. ملکی،محمدرضا.(1389) تدوین پایان نامه،رساله،پروژه پژوهشی و مقاله علمی، چاپ دوم، انتشارات فردوس، تهران.
دلاور،علی.(1374) مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، چاپ سوم، انتشارات رشد، تهران.
سرمد،زهره.بازرگان،عباس.حجازی،الهه.(1376) روش تحقیق در علوم رفتاری، نشر آگه، تهران.
شریفی،حسن پاشا.شریفی،نسترن.(1383) روش های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ سوم، انتشارات سخن، تهران.
سکاران، اوما.(1380)، روش های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران.
ادامه منابع پیشنهادی
فلیک، اووه. (1387) درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، نشر نی، تهران.
نیومن، ویلیام لاورنس. (1389) شیوه های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی، جلد اول، برگردان حسن دانائی فرد و سید حسین کاظمی، مهربان نشر، تهران.
هومن، حیدرعلی. (1386) شناخت روش علمی: در علوم رفتاری، سمت، تهران.
هومن، حیدرعلی. (1385) راهنمای عملی پژوهش کیفی، سمت، تهران.
ادیب حاج باقری، محسن.، سرور پرویزی و مهوش صلصالی (1389) روش های تحقیق کیفی، چاپ دوم، طنین، تهران.
صلصالی، مهوش.، علی فخر موحدی و محمدعلی چراغی (1386) تحقیق گراندد تئوری در علوم پزشکی: فلسفه و اصول کاربردی، بشری، تهران.
*
*
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردسمینار روش پژوهش و رساله نویسی

خرید آنلاین