دانلود تحقیق در موردسرطان کولورکتال پولیپ

دانلود تحقیق در موردسرطان کولورکتال پولیپ

دانلود تحقیق در موردسرطان کولورکتال پولیپ

نام فایل : سرطان کولورکتال پولیپ

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 19

حجم : 5 مگابایت


سرطان کولورکتال پولیپ
- كولون يك لوله عضلاني توخالي است كه ازانتهاي روده كوچك یا ایلئوم شروع شده و به مقعد ختم ميشود. طول اين روده 1/5متر و بزرگترين قطر آن در ابتداي روده بزرگ است. قطر آن به تدريج كاهش می يابد تا به ناحيه ركتوم ميرسد.
روده بزرگ وظيفه جذب آب واملاح وانتقال مواد زائد بدن براي دفع به انتهاي دستگاه گوارش را دارد
وبه بخشهاي زيرتقسيم بندي ميشود
ساختمان كولون و ركتوم:
1-در ابتداي روده بزرگ يا سكوم، زائده آپانديس قرار دارد كه در قسمت تحتاني راست شكم واقع شده است.

2-كولون بالا رونده يا صعودي در قسمت راست شكم3

3-كولون افقي در بالاي شكم

4-كولون نزولي در قسمت چپ شكم

5-سيگموئيد از انتهاي كولون نزولي شروع و به ابتداي ركتوم ختم ميشود.
6
-ركتوم از انتهاي سيگموئيد تا اسفنكترهاي ناحيه مقعد و به طول حدود 15 -12 سانتيمتراست.
1-در ابتداي روده بزرگ يا سكوم، زائده آپانديس قرار دارد كه در قسمت
تحتاني راست شكم واقع شده است.

2-كولون بالا رونده يا صعودي در قسمت راست شكم

3-كولون افقي در بالاي شكم

4-كولون نزولي در قسمت چپ شكم

5-سيگموئيد از انتهاي كولون نزولي شروع و به ابتداي ركتوم ختم ميشود.

6-ركتوم از انتهاي سيگموئيد تا اسفنكترهاي ناحيه مقعد و به طول حدود 15 -12 سانتيمتراستدر سرطان كولوركتال سلول هاي ركتوم و كولون غير طبيعي بوده و بدون كنترل ونامنظم تقسيم مي شوند.
علت دقيق بروز سرطان كولوركتال ناشناخته است. ولي مطالعات نشان داده است عوامل خطر خاصي، شانس ابتلا افراد را به سرطان كولوركتال افزايش مي دهند.

سرطان كولوركتال(روده بزرگ)
عوامل تأثيرگذار در بروز سرطان كولوركتال
عوامل محيطي:
مصرف سيگار و الکل رژيم غذایی پرچربي و پرپروتئین کم فیبر
ورزش و فعاليت بدني مصرف آسپرين چاقی تاریخچه گاسترکتومی سرطان ناحیه ژنیتال یا سرطان پستان
سن : بعد از سن 50 سالگي افزايش مي يابد(سن 85 سال به بالا بیشترین احتمال ابتلا)
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردسرطان کولورکتال پولیپ

خرید آنلاین