دانلود تحقیق در موردروشهاي نوين مطالعه مواد

دانلود تحقیق در موردروشهاي نوين مطالعه مواد

دانلود تحقیق در موردروشهاي نوين مطالعه مواد

نام فایل : روشهاي نوين مطالعه مواد

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 56

حجم : 4 مگابایت


*
فهرست مطالب:
تعريف آناليز و معرفي تکنيکهاي مختلف آناليز مواد

بررسي تکنيکهاي متداول در آناليز عنصري مواد

بيان تکنيکهاي متداول در آناليز حرارتي مواد

آناليز فازي اشعه X

آناليز ريزساختاري (OM، SEM، (TEM و غيره

*
اهميت آناليز و شناسايي مواد در علم و مهندسي مواد:
آناليز مواد در مهندسي و علم مواد از اهميت زيادي برخوردار است به طوريکه بدون آشنايي با علم آناليز و مطالعه مواد امکان تحقيق و توسعه و يا کنترل کيفي خواص يک محصول امکان پذير نمي‌باشد. پس بدون استفاده از تکنيکهاي آناليز مواد، صنعت دستخوش شکست خواهد گرديد.

آشنايي با مفهوم آناليز:
آناليز معادل کلمه analysis (n) مي‌‌باشد که در زبان فارسي معادل مناسبي براي آن پيدا نشده است. ترجمه "تجزيه و تحليل کردن" براي آن ارائه شده که تفاوت چنداني با ترجمه کلمه analyze(v) ندارد.

*
براي واضحتر شدن مفهوم آناليز(Analysis) به موارد زير توجه شود:
a- An investigation of the component parts of a whole and their relations in making up the whole.
بررسي و مطالعه اجزاء سازنده يک نمونه براي تعيين ارتباط بين آن اجزاء در ساخت نمونه کامل

b)The abstract separation of a whole into its constituent parts in order to study the parts and their relations.
جدا نمودن اجزاء يک نمونه براي مطالعه ارتباط بين آن اجزاء

براي روشن شدن مفهوم Analyze به موارد زير توجه نماييد:
a) Consider in detail and subject to an analysis in order to discover essential features or meaning.
بررسي دقيق و موشکافانه ارتباط بين اجزاء يک نمونه براي تعيين و يا کشف خصوصيات مرتبط با آن

b) Break down into components or essential features.
تعيين نکات اساسي و سازنده يک نمونه

*
دسته بندي روشهاي آناليز و شناسايي مواد

آناليز سطحي
آناليز حرارتي
آناليز عنصري
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردروشهاي نوين مطالعه مواد

خرید آنلاین