دانلود تحقیق در موردروش-های-برآورد-نیاز-به-مسکن

دانلود تحقیق در موردروش-های-برآورد-نیاز-به-مسکن

دانلود تحقیق در موردروش-های-برآورد-نیاز-به-مسکن

نام فایل : روش-های-برآورد-نیاز-به-مسکن

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 56

حجم : 3 مگابایت


بسمه تعالی موضوع: روشهای برآورد نیاز به مسکن 
.
1
روشهای برآورد مسکن-1
روشهاي برآورد نياز به مسكن :
براي تنظيم و اجراي برنامه هاي مسكن، بايد نياز به مسكن را بر حسب كمبود شرح داد. بديهي است كه براي تخمين نياز به مسكن، بايد عناصر اصلي اين نياز مورد بررسي قرار گيرد و يك روش كلي براي رسيدن به برآورد كلي نيز تنظيم شود.
هدف از برآود نياز به مسكن
برآورد مطمئن از نياز به مسكن، عامل مهمي در تدوين سياست و تنظيم و ارزيابي برنامه هاي مسكن است. براي تنظيم و اجراي برنامه ها، بايد نياز به مسكن در مناطق مختلف كشور مشخص شود و همچنين شناختي از خصوصيات اقتصادي و اجتماعي متقاضيان مسكن صورت گيرد كه اين باعث تعيين اولويتهاي تهيه مسكن خواهد شد. اولويتها ممكن است بر مبناي كمبود مسكن، اهميت مناطق معين، گروه‌هاي جمعيتي و هدفهاي برنامه‌هاي عمراني تعيين شود.
2
روشهای برآورد مسکن 2
تقاضاي مسكن
تقاضاي مسكن به عنوان تعدادي مساكن قراردادي يا خانه هاي مناسب زندگي تعريف شده‌اند كه درزماني خاص احتياج به ساخته شدن يا ايجاد تغييراتي براي رسيدن به سطح استانداردهاي قابل قبول ملي دارند. همچنين شامل تعداد مسكني است كه نيازمند به تعمير و يا نگهداري هستند به طوري كه در سطح استاندارد و در مدت زمان معين باقي بمانند.
احتياجات به طور كلي براي درجات مختلف و همه موقعيت‌هاي مسكن برآورد شده است يعني احتياج به تهيه خانه براي افراد بي‌خانمان، احتياج به تهيه مسكن براي ساكنان زاغه‌ها و ساير مساكن موقتي،احتياج به مسكن مجزا براي هر خانوار؛ احتياج به نگهداري سطوح تراكم در يك سطح معين و براي آينده، احتياج به تهيه مقرراتي براي افزايش پيش بيني شده تعداد خانوارو جايگزين كردن مساكن جديد با مساكن قديم( زماني كه عمر آنها به پايان مي‌رسد.)
3
روشهای برآورد مسکن
((تقاضاي بالقوه)) و ((تقاضاي موثر))
منظور از تقاضاي بالقوه مسكن، تقاضاي كليه كساني است كه تمايل به داشتن و تصاحب واحد مسكوني مناسب دارند كه شامل كليه افراد بي‌خانمان، ساكنان آلونكها، مستاجران و غيره است، منظور از تقاضاي موثر، تقاضاي كليه كساني است كه قادر و مايل به خريداري و تصاحب مسكن هستند، يعني علاوه بر اينكه تمايل به خريد مسكن دارند‌‌‌، قدرت اقتصادي و يا اعتبار لازم خريد مسكن را نيز دارند.
در امر برنامه‌ريزي، بايد بين تقاضاي بالقوه و تقاضاي موثر تفاوت قايل شد. هم چنين بايد نسبت به متقاضيان شناخت كافي پيدا نمود كه اين افراد شامل چه كساني هستند، تعداد آنها چقدر است، چه فرهنگي دارند و شرايط مالي آنها چگونه است. ابتدا لازم است مفهوم خانوار و مسكن به اختصار بيان شود؛

4
روشهای برآورد مسکن
تعريف خانوار
يك خانواده شامل دو نفر يا بيشتر است كه با هم و در يك خانه مشترك زندگي مي كنند و يا شامل فردي است كه تنها زندگي كرده و خود مايحتاجش را تامين مي كند.
مسكن قراردادي
مسكن قراردادي يك يا چند اتاق در يك ساختمان دائمي است، يا قسمت مجزايي همراه با ساختمان اصلي يا مجددا ساخته شده و فقط براي سكونت يك خانوار در نظر گرفته شده است، مسكن بايد با يك راه جداگانه به خيابان يا به يك فضاي مشترك در ساختمان ارتباط پيدا كند. خانه‌ها، آپارتمان‌ها، چند اتاق و غيره مثال‌هايي از اين نوع مساكن هستند، يك خانه مسكوني ساختمان يا قسمتي از يك ساختمان است كه به طور اساسي، محل زندگي مجزايي را فراهم مي آورد.

5
روشهای برآورد مسکن
عوامل موثر بر تقاضاي مسكن
عوامل موثر بر تقاضاي مسكن را مي‌توان به شرح زير خلاصه كرد:
الف) عوامل جمعيت شناختي. شامل حجم جمعيت، نرخ شهرنشيني، نرخ تشكيل خانوار، نرخ رشد جمعيت، مهاجرت، تغييرات بعد خانوار، تراكم در واحد مسكوني و تركيب سني جمعيت است كه شناخت تركيب جمعيت خصوصاً براي جمعيت‌هاي جوان بسيار مهم و ضروري است.
ب) عوامل اقتصادي. شامل درآمد خانوارها، سطح كلي هزينه‌ها، قيمت مسكن و قيمت ساير كالاها و تغييرات آن، سياستهاي اقتصادي و رفاهي حاكم بر جامعه، رشد درآمد، توزيع درآمد در جامعه، دارايي خانوار، نسبتي از درآمد كه به مسكن اختصاص مي‌يابد، تورم و نرخ آن، نرخ بهر، هزينه اجاره مسكن و به طور كلي وضعيت اقتصاد كلان است.

6
روشهای برآورد مسکن

ج) عوامل فرهنگي. طرز استفاده طبقات مختلف از مسكن، طرز تلقي مردم از مسكن، نوع خانوارها
(گسترده، هسته‌اي) و مشخصات خانوارها نظير سن، ميزان تحصيلات، مهارت، شغل، سرپرست خانوار، طبقه اجتماعي و غيره است.
د) سياست‌هاي دولت. مهيا بودن كمكهاي مالي مسكن و سياستهاي پولي دولت مثل تعيين عوارض و يارانه از جمله اين سياستها است.
ه) شرايط اعطاي وام و ديگرتسهيلات اعتباري، حوادث طبيعي(مانند سيل و زلزله)، نرخ تخريب ساختمانهاي مسكوني، مشخصات بازار مسكن و كيفيت عرضه آن، آثار نوسازي شهري و سرعت نوسازي‌ها از ديگر عوامل موثر بر تقاضاي مسكن است.
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردروش-های-برآورد-نیاز-به-مسکن

خرید آنلاین