دانلودپروژه مدیریت آموزشی 108 ص

دانلودپروژه مدیریت آموزشی 108 ص

دانلودپروژه مدیریت آموزشی 108 ص

نام فایل : پروژه مدیریت آموزشی 108 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 78

حجم : 26 مگابایت


فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول : توانايي تشخيص مفهوم مديريت و اصول آن
اجزاء يا سيستمهاي فرعي
تداخل سيستمها
نيروهاي پيوستگي و گسستگي سيستم
آشنايي با مفهوم سازمان و انواع آن
اجزاء سازمان – نگرش سيستمي
سازمان رسمي و كاركرد آن
وجوه مشترك سازمانهاي رسمي
سلسله مراتب و ارتباطات در سازمانهاي رسمي
سازمان غير رسمي و كاركرد آن
شناسايي مفهوم مديريت و اصول آن
فراگرد مديريت
شناسايي سبك هاي مديريتي
مديريت علمي
ساير مفروضات اساسي مديريت علمي
مديريت كلاسيك
مديريت كلاسيك جديد
مديريت صرفاً هدف گرا
مديريت ميانه رو
مديريت سايه نما
فصل دوم : توانايي تشخيص مفهوم مديريت آموزشي و كاركردهاي آن
شناسايي مفهوم آموزش و انواع آن
مهمترين شيوه‌هاي آموزشي
روش علمي و منطقي
انواع آموزش
آموزش رسمي
آموزش غيررسمي
آموزش غير رسمي سازمان نيافته
شناسايي ويژگي‌هاي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي
استراتژي‌ها :
سياست‌ها :
شناسايي نقش آموزش فني و حرفه‌اي در نظام آموزش كشور
ويژگيهاي مدير آموزشي
1- مهارت در رهبري و هدايت افراد به ويژه كادر آموزشي
2- مهارت در روابط انساني
3- مهارت در برقراري روابط گروهي
4- مهارت و ارزشيابي
5- مهارت در انتخاب همكاران
وظايف مديران آموزشي
فصل سوم : توانايي اجراي مقررات و آئين نامه‌هاي مؤسسات كارآموزي
شناسايي ويژگيهاي آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي
شناسايي قوانين و مقررات تاسيس آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي
...


دسته:

دانلودپروژه مدیریت آموزشی 108 ص

خرید آنلاین