دانلودپروژه مديريتي - مربوط به آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای 106 ص

دانلودپروژه مديريتي - مربوط به آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای 106 ص

دانلودپروژه مديريتي - مربوط به آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای 106 ص

نام فایل : پروژه مديريتي - مربوط به آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای 106 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 76

حجم : 29 مگابایت


آموزشگاه فني حرفه اي
موضوع :
پروژه مديريتي
(مربوط به آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي )
عناوین:

1. توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن:
- آشنایی با مفهوم سیستم و انواع آن (سیستم‌های باز و بسته و کارکردهای آنها)
- آشنایی با مفهوم سازمان و انواع آن و کارکردهای سازمانهای رسمی و غیر رسمی.
- شناسایی سبک‌های مدیریتی، آشنایی با اصول مدیریت و کاربرد آنها
2. توانایی تشخیص مفهوم مدیریت آموزشی و کارکردهای آن
- شناسایی: مفهوم آموزشی و آموزشهای رسمی و غیر رسمی سازمان نیافته.
- شناسایی ویژگیهای آموزش‌های نفی و حرفه‌ای و شناسایی نقش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در نظام آموزشی کشور
- شناسایی: مفهوم مدیریت آموزشی و اصول آن، جایگاه مدیریت آموزشی در آموزشگاههای فنی و‌حرفه‌ای و آشنایی با اصول مدیریت آموزشی و کارکردهای آن.
3. توانایی اجرای مقررات و آیین نامه‌های موسسات کارآموزی
- شناسایی: ویژگیها، قوانین و مقررات تاسیس، فرایند اخذ مجوز و اصول اجرای مقررات و آیین نامه‌های تاسیس آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای
- آشنایی با مسایل و مسئولیتهای حقوقی مدیریت آموزشگاه.
4. توانایی برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه‌ها
- شناسایی: دوره‌های آموزشی قابل اجرا در آموزشگاه، اصول تشخیص و انتخاب کادر آموزشی، آموزشگاه، فرایند برنامه ریزی آموزشی استاندارد مهارت
- شناسایی: اصول تدوین اهداف کلی و جزیی دوره آموزشی، اصول تحلیل محتوای دوره آموزشی، اصول تامین امکانات آموزشی آموزشگاه و اصول مدیریت بر اجرای دوره‌های آموزشی
5. توانایی ارزشیابی از دوره‌های آموزشی
- شناسایی: اصول ارزشیابی جامع و فراگیر (ارزشیابی پایانی، نظر سنجی از فراگیر و مدرس) اصول ارزشیابی از اثر بخشی آموزشی.
6. توانایی تهیه گزارش‌های مورد نیاز آموزشگاه
- شناسایی: پایه‌های اساسی آیین نگارش، مقررات مکاتبات اداری، اصول استناد به قوانین و مقررات در مکاتبات اداری
- شناسایی اصول تهیه گزارشهای مورد نیاز آموزشگاه
7. توانایی برقراری روابط انسانی
- شناسایی: مفهوم ارتباط و عوامل تشکیل دهنده‌ آن، عوامل موثر ارتباطی، موانع ارتباطی، اصول برقراری روابط انسانی
- آشنایی با اصول روانشناسی عمومی و آشنایی با جامعه شناسی عمومی
8. توانایی نظرات بر امور مالی آموزشگاه
- آشنایی: با اصول مقدماتی حسابدار عمومی، مراکز مالی و اداری مرتبط با آموزشگاه
- شناسایی: تعرفه‌های آموزشی، درآمد و هزینه‌ها و اصول نظارت بر امور مالی آموزشگاه.
9. توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار
- آشنایی: با حوادث شغلی و علل بروز آنها و بهداشت محیط کار، با وسایل ایمنی و بهداشت کار و کاربرد آنها
- شناسایی اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشت کار
- آشنایی با عوارض جانبی و اصول انجام کمکهای اولیه، آتش سوزی و اصول انجام آتش نشان.
توانایی تشخیص مفهوم مدیریت آموزشی و اصول آن.
آشنایی با مفهوم سیستم و انواع آن (سیستم‌های باز و بسته و کارکردهای آنها)
آشنایی با مفهوم سازمان و انواع آن و کارکردهای سازمانهای رسمی و غیر رسمی
شناسایی سبک‌های مدیریتی، آشنایی با اصول مدیریت و کاربرد آنها
مدیریت و رهبری از ارکان سازمان و جامعه است. در بین انواع مدیریت‌ها- مدیریت آموزشی- از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و جایگاه مهمی در بهسازی و توسعه جامعه دارد.
عصر حاضر، عصر مدیریت و‌رهبری است و‌موفقیت نهادها و سازمان‌ها تا حد زیادی به کارآئی و اثر‌بخشی مدیریت بستگی دارد. با آنکه همه مدیریت‌ها به نوبه و در جای خود مهم و پردازش هستند، هیچ یک از آنها به اندازه مدیریت آموزشی حائز اهمیت نیست. ترقی هر جامعه‌ای در گرو نوع و چگونگی فعالیتی است که در مدارس انجام می‌گیرد و اثر مدیریت به عنوان رهبر آموزشی در مدرسه را نمی‌توان نادیده گرفت.
از آنجا که مدیریت آموزشی نیز دربردارنده مفهوم کلی مدیریت در سازمان است، قبل از تعریف مدیریت آموزشی به تعریف مفهوم کلی مدیریت می‌پردازیم.
صاحب نظران زیادی در حیطه مدیریتی به انتشار افکار خود پرداخته‌اند. از جمله استونر (
stoner
) می‌گوید: «مدیریت فرایند برنامه ریزی- سازماندهی، هدایت و کنترل کوشش‌های اعضای‌سازمان و استفاده از تمام منابع سازمان برای دستیابی به اهداف معین سازمانی است.
...


دسته:

دانلودپروژه مديريتي - مربوط به آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای 106 ص

خرید آنلاین