دانلودپروژه مالی - بررسي ليست حقوق و دستمزد شرکت زمزم 49 ص

دانلودپروژه مالی - بررسي ليست حقوق و دستمزد شرکت زمزم 49 ص

دانلودپروژه مالی - بررسي ليست حقوق و دستمزد شرکت زمزم 49 ص

نام فایل : پروژه مالی - بررسي ليست حقوق و دستمزد شرکت زمزم 49 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 43

حجم : 24 مگابایت


دانشگاه آزاد اسلامي
واحد سما رود هن
پروژه مالي :
بررسي ليست حقوق و دستمزد
شركت زمزم
با سپاس و تشكر از زحمات اساتيد محترم به خصوص استاد گرامي سركار خانم شبنم فقاني و رياست محترم دانشگاه جناب آقاي دكتر منصور عاشقي.
فهرست مطالب
عنوان

صفحه
فصل اول - كليات
مقدمه
2
هدف و انگيزه انتخاب موضوع
2
فرضيه تحقيق
3
روش تحقيق
3
نمونه آماري
3
استفاده كنندگان از تحقيق
3
تعريف واژه ها
3
فصل دوم - مطالعات نظري
مقدمه
5
سيستم حقوق و دستمزد
6
حسابداري حقوق و دستمزد
6
ليست حقوق و دستمزد
7
عوامل نظريه هاي حقوق و دستمزد
8
كنترلهاي داخلي سيستم حقوق و دستمزد
9
سهم كارمند از سود در شركت
11
كنترلهاي داخلي بر حقوق و دستمزد
11
كنترل پرداختهاي حقوق و دستمزد
13
مبلغ قابل پرداخت به كاركنان
...


دسته:

دانلودپروژه مالی - بررسي ليست حقوق و دستمزد شرکت زمزم 49 ص

خرید آنلاین