دانلودپروژه مالي - حقوق و دستمزد 33 ص

دانلودپروژه مالي - حقوق و دستمزد 33 ص

دانلودپروژه مالي - حقوق و دستمزد 33 ص

نام فایل : پروژه مالي - حقوق و دستمزد 33 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 29

حجم : 30 مگابایت


دانشگاه غير انتفاعي
آمل
پروژه مالي:
حقوق و دستمزد
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول – ورودي سيستم حقوق و دستمزد
مقدمه
7
هدف و انگيزه انتخاب موضوع
8
سيستم حقوق و دستمزد
9
اجزاء سيستم حقوق و دستمزد
9
کنترلهاي داخلي سيستم حقوق و دستمزد
10
پرداخت حقوق و دستمزد
10
حقوق
11
تهيه جدول حقوق
12
ليست بيمه
15
دستمزد
15
کسري کار
15
حق بيمه
15
ماليات
16
کسر (کسر کار)
17
پرداخت ناخالص (حقوق ناخالص )
17
پرداخت خالص ( خالص پرداختني )
17
کسور حقوق و مزايا
18
کارت مجموع درآمد (سابقه حقوق و مزاياي ) سالانه کارمند
20
حقوق و مزايا
...


دسته:

دانلودپروژه مالي - حقوق و دستمزد 33 ص

خرید آنلاین