دانلودپروژه آمار جامعه كل دانش‌آموزاني است كه کتاب آمار و احتمال را مطالعه کرده اند 22 ص

دانلودپروژه آمار جامعه كل دانش‌آموزاني است كه کتاب آمار و احتمال را مطالعه کرده اند 22 ص

دانلودپروژه آمار جامعه كل دانش‌آموزاني است كه کتاب آمار و احتمال را مطالعه کرده اند 22 ص

نام فایل : پروژه آمار جامعه كل دانش‌آموزاني است كه کتاب آمار و احتمال را مطالعه کرده اند 22 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 22

حجم : 25 مگابایت


اي خواجه مكن تا تواني طلب علم كاندر طلب دانش پر روزي بماني
رو مسخرگي پيشه كن و مطربي آموز تا دد خود از مهتر كهتر سازي
مقدمه
آموزش پرورش قصد دارد ميزان سواد دانش‌آموزان وضعيت تحصيلي آنان و تعداد قبول‌شدگان در يكي از سنوات تحصيلي را بدانند و با استفاده از آنان تعدادي كتب كسر يا اضافه نمايند و يا برنامه‌ريزي ديگري را تنظيم نمايند تا ميزان سواد دانش‌آموزان ارتقا يابند. بدين‌منظور رئيس وقت آموزش و پرورش طبق بخشن نامه‌هاي مختلف به هر يك از واحدهاي تاليف كتب درسي از آنان خواست كه در مورد وضعيت كساني كه به آنها كتب تدريس مي شود و نيز ميزان مرغوبيت آنان تحقيق كنند.
روشهاي جمع‌آوري داده‌ها:
بسياري از گروه‌هایي كه روش درست تحقيق را نمي‌دانستند در اين مهم باز ماندند و گروه آمار تحقيقات خود را آغاز كرد. اين گروه ابتدا جامعه را معرفي نمود.
((جامعه كل دانش‌آموزاني است كه اين كتاب را مطالعه مي كنند.))
با توجه به كثرت جامعه و هزينه سر سام آور وقت گير بودن نمي توانستند سر شماري كنند بس تصميم ديگري گرفتند. يكي از اعضا پيشنهاد كرد كه از دانش آموزان تهران نمونه گيري كنند كه مورد موافقت سر گروه واقع نشد سر رگروه دلايل خود را براي رد اين در خواست چنين اعلام كرد :
دانش آموزان تهراني به دليل اينكه داراي امكانات فراواني هستند وضعيت تحصيلي آنان بسيار بهتر ازمناطق محروم نقاط كشور است .
دانش آموزان به صورت تصادفي انتخاب نشده اند و ممكن است نمودار آنها با نموداري كه مي خواهند بدست آورند فرق داشته باشد .
سر گروه اعلام كرد كه كل شهرهاي ايران را روي كاغذ بنويسند و از اين شهرها 100شهررا بصورت قرعه كشي و كاملا تصادفي انتخاب نمايند سپس اسم مدارس اين شهرها را نيز به روي كاغذ آورند و100 دبيرستان را به صورت تصادفي انتخاب نمايندو سپس اسم هر يك از دانش آموزان آن مدارس را بنويسند و از آن صد دانش آموز انتخاب نمايند و نمرات آنها را مورد برسي قرار دهند و با ابنكه اسم كليه دانش آموزاني كه به آنها كتاب آمار به آنها تدريس شده است روي كاغذ نوشته شود و100دانش آموزانتخاب شوند اكثريت اعضا به روش دوم راي دادند .
اسم كليدي دانش آموزان را روي كاغذ نوشته و 100دانش آموز را انتخاب نمودند نمرات اين دانش آموزان به شرح زير است .
19
15
18
17.75
16.5
14.5
15.25
20
16
19.75
18.75
19
20
14
20
19
10.25
11.75
13
20
18
20
15
16
18
18
19
20
...


دسته:

دانلودپروژه آمار جامعه كل دانش‌آموزاني است كه کتاب آمار و احتمال را مطالعه کرده اند 22 ص

خرید آنلاین