دانلودپروژه آمار - مراجعه افراد در طي هفته به كتابخانه 16 ص

دانلودپروژه آمار - مراجعه افراد در طي هفته به كتابخانه 16 ص

دانلودپروژه آمار - مراجعه افراد در طي هفته به كتابخانه  16 ص

نام فایل : پروژه آمار - مراجعه افراد در طي هفته به كتابخانه 16 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 14

حجم : 14 مگابایت


پروژه آمار
موضوع :
مراجعه افراد در طي هفته به كتابخانه
داده ها :
0
8 10 40 11 38
52 12 67 55 15
5 44 61 8 68
13 42 36 64 70
65 39 9 7 17
47 14 50 16 20
18 43 52 24 53
26 55 20 27 67
26 56 31 29 60
2 33 57 62 33
0
داده هاي مرتب شده :
8 8 7 5 2
13 12 11 10 9
18 17 16 15 14
26 26 24 20 20
33 33 31 29 27
42 40 39 38 36
52 50 47 44 43
56 55 55 53 52
64 62 61 60 57
70 68 67 67 65
حدود دسته
Fi
Xi
...


دسته:

دانلودپروژه آمار - مراجعه افراد در طي هفته به كتابخانه 16 ص

خرید آنلاین