دانلودپروژه آب و فاضلاب -طراحي شبكه آبرساني شهر 60 ص

دانلودپروژه آب و فاضلاب -طراحي شبكه آبرساني شهر 60 ص

دانلودپروژه آب و فاضلاب -طراحي شبكه آبرساني شهر 60 ص

نام فایل : پروژه آب و فاضلاب -طراحي شبكه آبرساني شهر 60 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 42

حجم : 1 مگابایت


دانشگاه آزاد اسلامی
واحد گرگان
گروه عمران
به نام خدا
پروژه آب و فاضلاب

موضوع پروژه:
طراحي شبكه آبرساني شهر
طراحي شبكه آبرساني :
روش گام به گام شبكه هاي حلقوي :
گام اول :
انجام مطالعات پايه :
فرضيات براي ابتداي دوره طرح :
** فرض شهر در ناحيه شماره 6 با آب وهواي مديترانه اي قراردارد.
جمعيت شهر در اتداي دوره طرح :
جمعيت در ناحيه آپارتماني
A
:
جمعيت در ناحيه آپارتماني
B
:
جمعيت بقيه مناطقي كه نامگذاري نشده اند:
جمعيت در سال 1387:

جمعيت در پايان دوره طرح (سال1412):
ميزان مصارف سرانه روزانه متوسط در ابتداي دوره طرح :
1* مصرف سرانه عمومي خانگي:
آشاميدن :
پخت وپز :
حمام :
...


دسته:

دانلودپروژه آب و فاضلاب -طراحي شبكه آبرساني شهر 60 ص

خرید آنلاین