دانلودوسیله نقلیه پروژه آمار 60 ص

دانلودوسیله نقلیه پروژه آمار 60 ص

دانلودوسیله نقلیه  پروژه آمار 60 ص

نام فایل : وسیله نقلیه پروژه آمار 60 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 36

حجم : 1 مگابایت


موضوع :
وسیله ی نقلیه
مقدمه وسایل نقلیه :
هدف ما از اجرای این پروژه بررسی در مورد بیشترین وسایل نقلیه موجود در شهر، کیفیت وبرتری وسیله نقلیه ، افزایش درصد تصادفات وسیله نقلیه مورد نظر برای استفاده شخصی خود وخانواده واز این قبیل سوالات که با بررسی های انجام شده ونتایج آماری کم از حدود پنجاه نفر دانش آموز به عمل آمده در قالب نمودار های آماری بیان کردیم که آن را خدمت دبیر محترم ودوستان عزیر ارائه می دهیم وامیدواریم که با بررسی های انجام شده توانسته باشیم که پاسخ این سوالات را به خوبی نحو احسن و بررسی و تحلیل کرده باشیم .
با تشکر
ترجیح می دهید اتومبیل مورد نظر هستند کدام یک از موارد زیر می باشد ؟
الف ) پراید ب ) پژو ج) پیکان د ) هیچ کدام
2.دوست دارید رنگ کدام یک از وسیله نقلیه زیر سفید باشد ؟
الف ) پراید ب ) پژو ج) پیکان د ) هیچ کدام
3. ترجیح می دهید اتومبیل مورد نظر در خانواده شما کدام باشد ؟
الف ) پراید ب ) پژو ج) پیکان د ) هیچ کدام
4. بنظر شما کارایی کدام یک از وسایل زیر بهتر است ؟
الف ) پراید ب ) پژو ج) پیکان د ) هیچ کدام
5. کدام یک از وسایل نقلیه زیر بیشتر در شهر شما موجود است ؟
الف ) پراید ب ) پژو ج) پیکان د ) هیچ کدام
6. کدام یک از وسایل نقلیه را به عنوان تاکسی داخل شهری انتخاب می کنید ؟
الف ) پراید ب ) پژو ج) پیکان د ) هیچ کدام
7. کدام یک از وسایل نقلیه زیربه عنوان وسیله ی نقلیه شخصی خودترجیح می دهید؟
الف ) پراید ب ) پژو ج) پیکان د ) هیچ کدام
8. به نظر شما کدام یک از وسایل نقلیه ی زیر از نظر آلاینده های زیست محیطی مخرب تر است ؟
الف ) پراید ب ) پژو ج) پیکان د ) هیچ کدام
9. کدام یک از وسایل نقلیه زیر را در جامعه نمی پسندید ؟
الف ) پراید ب ) پژو ج) پیکان د ) هیچ کدام
10 . کدام یک از وسایل نقلیه زیر بیشترین تصادفات را به خود اختصاص داده است ؟
الف ) پراید ب ) پژو ج) پیکان د ) هیچ کدام
سوالات
پراید
پژو
پیکان
هیچ کدام
...


دسته:

دانلودوسیله نقلیه پروژه آمار 60 ص

خرید آنلاین