دانلودمسافرت پروژه آمار 27 ص

دانلودمسافرت پروژه آمار 27 ص

دانلودمسافرت پروژه آمار 27 ص

نام فایل : مسافرت پروژه آمار 27 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 11

حجم : 2 مگابایت


چکیده
آمار (به انگلیسی: ‏
Statistics
‏) را باید علم و عمل استخراج، بسط، و توسعهء دانشهای ‏تجربی انسانی با استفاده از روش‌های گردآوری، تنظیم، پرورش، و تحلیل داده‌های ‏تجربی (حاصل از اندازه گیری و آزمایش) دانست. زمینه‌های محاسباتی و رایانه‌ای ‏جدیدتری همچون یادگیری ماشینی (‏
Machine learning
‏)، و کاوش‌های ماشینی در ‏داده‌ها، (‏
Data mining
‏) در واقع، امتداد و گسترش دانش گسترده و کهن آمار است ‏به عهد محاسبات نو و دوران اعمال شیوه‌های ماشینی در همه‌جا.‏
مقدمه
در صورتی که شاخه‌ای علمی مد نظر نباشد، معنای آن، داده‌هایی به‌شکل ارقام و اعداد ‏واقعی یا تقریبی است که با استفاده از علم آمار می‌توان با آن‌ها رفتار کرد و عملیات ذکر ‏شده در بالا را بر آن‌ها انجام داد. بیشتر مردم با کلمة آمار به مفهومی که برای ثبت و ‏نمایش اطلاعات عددی به کار میرود اشنا هستند . ولی این مفهوم منطبق با موضوع اصلی ‏مورد بحث آمار نیست. آمار عمدتاً با وضعیتهابیی سر و کار دارد که در آنها وقوع یک ‏پیشامد به طور حتمی قابل پیش بینی نیست. اسنتاجهای آماری غالباً غیر حتمی اند،زیرا ‏مبتنی بر اطلاعات ناکاملی هستند. در طول چندین دهه آمار فقط با بیان اطلاعات و مقادیر ‏عددی در باره اقتصاد،جمعیت شناسی و اوضاع سیاسی حاکم در یک کشور سر و کار ‏داشت .حتی امروز بسیاری از نشریات و گزارشهای دولتی که توده ای از آمارو ارقم را در ‏بردارند معنی اولیه کلمه آمار را در ذهن زنده می کنند .اکثر افراد معمولی هنوز این ‏تصویر غلط را در باره آمار دارند که آن را منحصر به ستونهای عددی سرگیجه آور و ‏گاهی یک سری شکلهای مبهوت کننده می دانند .بنابر این یادآوری این نکته ضروری ‏است که نظریه و روشهای جدید آماری از حد ساختن جدولهای اعداد و نمودارها بسیار ‏فراتر رفته اند. آمار به عنوان یک موضوع علمی،امروزه شامل مفاهیم و روشهایی است که ‏در تمام پژوهشهایی که مستلزم جمع آوری داده ها به وسیله یک فرایند آزمایش و مشاهده ‏و انجام استنباط و نتیجه گیری به وسیله تجزیه و تحلیل این داده ها هستند اهمیت بسیار ‏دارند.‏
1- در ایام نوروز سال 88 قصد مسافرت به کدام یک از نواحی کشور ایران دارید؟
الف) شمال ب) جنوب ج) مغرب د) مشرق
نمودار فراوانی مطلق :
نمودار فراوانی تجمعی:
نمودار فراوانی نسبی:
2-علت شما از سفر کردن به این شهر یا مکان چیست؟
الف) دید و بازدید اقوام ب) تفریح ج)ورزش د)مسئله کاری
نمودار فراوانی تجمعی:
نمودار فراوانی نسبی :
نمودار درصد فراوانی نسبی :
نمودار دایره ای:
3- نام شهر مورد علاقه تان را برای سفر در ایام نوروز 1388 کدام است؟
نمودار چند بر فراوانی ،فراوانی مطلق:
نمودار چند بر فراوانی نمودار تجمعی:
نمودار فراوانی نسبی:
نمودار دایره ای:
4- هزینه ای که صرف کرده اید چه مقدار بوده است
؟(به صورت تومان بیان شود)
نمودار مد ، میانه ، میانگین
10 ,10,10,10,15,20,20,20,20,20,20,20,20,30,30,30,40,40,40,50,50,50,50,
...


دسته:

دانلودمسافرت پروژه آمار 27 ص

خرید آنلاین