دانلودخرابيهاي آسفالتي پروژه درس روسازی راه 53 ص

دانلودخرابيهاي آسفالتي پروژه درس روسازی راه 53 ص

دانلودخرابيهاي آسفالتي پروژه درس روسازی راه   53  ص

نام فایل : خرابيهاي آسفالتي پروژه درس روسازی راه 53 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 40

حجم : 19 مگابایت


دانشگاه آزاد اسلامي رودهن
موضوع :
خرابيهاي آسفالتي
پروژه درس روسازي راه
مقدمه
روسازي‌ها اگر چه از نظر ظاهري سازه‌هاي ساده‌اي به نظر مي‌رسند ليكن سيستم طرح آنها در مقايسه با ساير سازه‌هاي مهندسي عمران از دشواري‌هاي بيشتري برخوردار است. در طرح روسازي‌ها مسئله خرابي ناگهاني مطرح نيست مگر آنكه روسازي بطور صحيح اجرا نشده باشد. چنانچه سازگاري ضوابط و روابط طراحي لايه‌هاي روسازي با ساير پارامترهاي طرح روسازي برقرار باشد و ضوابط و معيارهاي پذيرفته شده براي سنجش طرح اجرا شده روسازي صحيح باشند يك روسازي بايد بتواند كه در دروه بهره برداري بدون آنكه دچار خرابي زودرس شود اهداف اوليه احداث روسازي را تامين نمايد. بنابراين علت يا علل بروز انواع خرابي‌هاي زودرس روسازي‌ها مي‌تواند در اثر تغييرات در هر يك، هر دو و يا تمامي عوامل ذيل باشد:
الف : تعداد و نوع وسايل نقليه عبوري
ب : نوع و جنس مصالح بستر و روسازي
ج : شرايط جوي
د : شرايط زهكشي
ه : كيفيت اجرا
و : ضوابط و معيارهاي طرح و اجرا
ز : نگهداري
در جدول (1) انواع خرابي‌هاي روسازي آسفالتي بر حسب عوامل ممكن خرابي طبقه بندي و ارائه شده است. شناخت انواع خرابيهاي روسازي به همراه ويژگيها (شدت خرابي و سطح تراكم خرابي)، علت و يا علل بروز آنها اين امكان را فراهم مي‌سازد كه مهندسين طراح و كارشناسان روسازي بتوانند اولاً بطور مستقيم وضعيت سازه‌اي روسازي را سنجش و كيفيت بهره برداري از آن را ارزيابي نموده و ثانياً موثرترين استراتژي ترميم و نگهداري روسازي را انتخاب نمايند. به همين منظور در اين بخش از گزارش انواع خرابيهاي متداول روسازي‌هاي آسفالتي و شني به همراه ويژگي‌ها (شدت و سطح تراكم خرابي) و علت يا علل بوجود آمدن آنها شرح داده مي‌شود.
جدول (1) : انواع متداول خرابي در روسازيهاي آسفالتي
نوع خرابي
سازه‌اي
عملكردي
ناشي از بارگذاري
ساير
ترك‌هاي پوست سوسماري
يا ترك‌هاي ناشي از خستگي
*
*
قيرزدگي
*
*
ترك‌هاي موزاييكي يا بلوكي
*
*
...


دسته:

دانلودخرابيهاي آسفالتي پروژه درس روسازی راه 53 ص

خرید آنلاین