دانلودتشريح مراحل اصولي طراحي کارخانه و ارزيابي مالي پروژه 10 ص

دانلودتشريح مراحل اصولي طراحي کارخانه و ارزيابي مالي پروژه 10 ص

دانلودتشريح مراحل اصولي طراحي کارخانه و ارزيابي مالي پروژه 10 ص

نام فایل : تشريح مراحل اصولي طراحي کارخانه و ارزيابي مالي پروژه 10 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 11

حجم : 13 مگابایت


تشريح مراحل اصولي طراحي کارخانه و ارزيابي مالي پروژه
1- مطالعه بازار و پيش بيني فروش :
اصولأ قبل از انجام هر گونه فعاليتي در رابطه با طرح ريزي يک واحد صنعتي ؛ بايستي محصول يا محصولات مشخصي را جهت توليد در آينده انتخاب نمود . در اين مرحله ابتدا براي انتخاب محصول بهينه لازم است تا تعدادي ازمحصولات قابل توليد را با يکديگر مقايسه کرده و پس از تعيين بهترين محصول جهت توليد ؛ به جمع آوري اطلاعات اوليه بيشتري در مورد بازار آن محصول پرداخت .
بازار هر محصول بستگي به ميزان عرضه آن محصول ( مقدار توليدات داخلي بعلاوه واردات ) و نيز به ميزان تقاضاي آن محصول ( مقدار صادرات و مصرف داخلي ) دارد . پس از برآورد تقريبي اين دو کميت و همچنين تخمين قيمتي مناسب براي حال و آينده آن محصول ؛ نوبت آنست که سهمي از بازار را که در آينده توسط توليدات واحد صنعتي مورد نظر تحت پوشش قرار مي گيرد ؛ براورد کرده وازاين طريق برنامه اي را براي توليدات و فروش آينده خود در نظر گرفت .
2- تعيين شرح و مشخصات محصول :

در اين مرحله لازم است تا اطلاعات بيشتري راجع به محصول مورد نظر جمع آوري گردد. اين اطلاعات بيشتر جنبه فني داشته و عموماّ پس از جمع آوري ؛ مي بايست از ديد فني و طراحي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد . انجام يک تجزيه تحليل فني دقيق و حساب شده ممکن است به تغيير شکل ؛ جنس ويا نوع قطعات و اجزاي بکار گرفته شده در محصول بيانجامد و نهايتاّ محصول جديدي را با خصوصيات و ويژگيهاي بهتر پديد آورد
در اين مرحله پس از تعيين طرحها و نقشه هاي دقيق قطعات محصول و نيز نحوه مونتاژ آنها بر روي يکديگر ؛ نوبت به آن مي رسد تا اين قطعات و اجزاء را به سه گروه اصلي به شرح زير تقسيم کنيم :
- قطعاتي که مستقيماّ بايستي از بازار خريداري شوند .
- قطعاتي که براي ساخت به بيرون از کارخانه سفارش داده مي شوند .
- قطعاتي که در کارخانه بايستي توليد گردند .
پس از دسته بندي اين سه گروه اصلي و کد گذاري آنها ؛ با توجه به نرخ توليد برآورد شده در مرحله قبل ؛ نياز سالانه به هر يک از قطعات را با احتساب ميزان خرابي و دوباره کاري بدست آورد و به کمک اين ارقام به محاسبه مقدار مواد اوليه مورد نياز براي توليد اين تعداد از قطعات در طول سال خواهيم پرداخت .
3- تدوين روشهاي ساخت :
در اين مرحله با استفاده از دانش فني و همچنين روشهاي ساخت متداول براي توليد قطعات ؛ سعي در انتخاب بهترين روش ساخت براي تک تک قطعات ساختني در داخل کارخانه کرده و همچنين به کمک نمودار مونتاژ محصول و نيز تکنولوژي ساخت تعيين شده براي توليد تک تک قطعات ؛ نمودار فرآيند عمليات را تدوين مي نمائيم . اين نمودار شبيه نمودار مونتاژمي باشد با اين تفاوت که به جاي هر يک از قطعات نمودار مونتاژ ؛ شرح عمليات توليدي آن قطعه را به شکلي زنجيروار ؛ عيناّ جايگزين مي کنيم .
4- طرحريزي بخش هاي توليدي :
در اين مرحله قدم هاي زير به ترتيب برداشته خواهند شد :
- تعيين نوع عمليات توليدي مورد نيازبراي قطعات ونهايتاّ تکميل جداول مراحل ساخت قطعات .
- تعيين نوع و تعداد ماشين آلات توليدي ؛ تجهيزات و وسايل کمکي مورد نياز براي کليه عمليات توليدي .
- تعيين زمان استاندارد براي انجام عمليات توليدي .
- تعيين ايستگاه هاي کاري ؛ استقرار بهينه ماشين آلات و نهايتاّ بالانس خط توليد .
- تدوين ليست ماشين آلات ؛ تجهيزات و وسايل کمکي و همچنين نيروي انساني مورد نياز براي بخش هاي توليدي .
- برآورد مساحت اوليه مورد نياز براي هر يک از بخش هاي توليدي .
- تکرار کليه عمليات فوق براي بخش مونتاژ محصول .
- تعيين مشخصات ظاهري ؛ مسير و فرکانس حرکت مواد اوليه ؛ قطعات در جريان ساخت و محصول نهائي .
- تعيين واحد بار ؛ نوع و تعداد وسايل حمل و نقل مواد اوليه ؛ قطعات در جريان ساخت و محصول نهائي .
- طرحريزي انبارمواد اوليه ؛ انبار هاي موقت براي قطعات در جريان ساخت و انبار محصول نهائي .
- تعديل مساحت بخشهاي توليدي و مونتاژ با توجه به فضاي مورد نياز براي انبار قطعات در جريان ساخت .
- تدوين جدول ( از - به ) ميزان حمل و نقل مواد و قطعات بين انبارها ؛بخشهاي توليدي و مونتاژ .
- تعيين نوع و تعداد وسايط حمل و نقل مورد نياز براي بخشهاي فوق .
- تجزيه و تحليل جدول ( از - به ) و تعيين بهترين استقرار براي بخشهاي توليدي ؛ مونتاژ و انبارها .
...


دسته:

دانلودتشريح مراحل اصولي طراحي کارخانه و ارزيابي مالي پروژه 10 ص

خرید آنلاین