دانلودکارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک 71 ص

دانلودکارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک 71 ص

دانلودکارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک 71 ص

نام فایل : کارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک 71 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 57

حجم : 72 مگابایت


دانشگاه سماء
واحد مشهد
عنوان :
مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی
تولید قطعات پلاستیک
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
خلاصه گزارش
مقدمه
6
خلاصه گزارش بررسی فنی
8
خلاصه بررسی بازار و محاسبات اقتصادی طرح
11
خلاصه بررسی مالی
13
بخش اول – مشخصات و سوابق متقاضی
مشخصات متقاضی
19
شرکت
19
سهامداران
19
مدیریت
19
کارکنان
20
سابقه مالی شرکت
20
بخش دوم – بررسی فنی
هدف از اجرای طرح
22
ظرفیت و نحوه برآورد آن
22
...


دسته:

دانلودکارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک 71 ص

خرید آنلاین