دانلودکارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی (پرورش قارچ) 66 ص

دانلودکارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی (پرورش قارچ) 66 ص

دانلودکارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی (پرورش قارچ) 66 ص

نام فایل : کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی (پرورش قارچ) 66 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 73

حجم : 80 مگابایت


سازمان آموزش وپرورش استان خراسان رضوي
مديريت آموزش وپرورش ناحيه 7 مشهد
موضوع
:
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
پيشگفتار

فصل اول :طرح تحقيق
موضوع تحقيق
الف
معرفي مدارس شبانه روزي
د
خود اتكايي مدارس راهنمايي تحصيلي شبانه روزي
ه
فصل دوم:تاریخچه قارچ
قارچ يك غذاي ارزشمند
1
تاریخ
5
فصل سوم:کشت وپرورش قارچ صدفی
12
پرورش قارچ صدفی
13
فضای مورد نیاز
13
محیط ونحوه کشت قارچ صدفی
14
بذر زنی

14
کنترل –دماونور قارچ صدفی
15
آبیاری-میزان تولید
...


دسته:

دانلودکارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی (پرورش قارچ) 66 ص

خرید آنلاین