دانلودکارآفرینی صنعت چای 62 ص

دانلودکارآفرینی صنعت چای 62 ص

دانلودکارآفرینی صنعت چای 62 ص

نام فایل : کارآفرینی صنعت چای 62 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 51

حجم : 69 مگابایت


مركز آموزش عالي فني و حرفه اي اردكان
(شهيد بهشتي)
موضوع پروژه :
صنعت چایی
فهرست
كليات و شناخت طرح:
2
موضوع شركت:
2
مقدمه:
3
پيشينه چاي ، در ايران
6
چاي از ايران به اروپاي شرقي رفت
8
چاي ختايي خانه
8
كشت چاي و مناسبات توليدي كشاورزي
13
تقسيم كار
14
اشتغال زايي
15
فرآوري
16
...


دسته:

دانلودکارآفرینی صنعت چای 62 ص

خرید آنلاین