دانلودکارآفرینی شكر و نيشكر در جهان 98 ص

دانلودکارآفرینی شكر و نيشكر در جهان 98 ص

دانلودکارآفرینی شكر و نيشكر در جهان  98 ص

نام فایل : کارآفرینی شكر و نيشكر در جهان 98 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 101

حجم : 3 مگابایت


فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه و هدف
1- كليات
1-1- توليد شكر و نيشكر در جهان ...............................................................9
1-2- توليد شكر و نيشكر در ايران ................................................................10
1-2-1- نيشكر كاري در ايران ......................................................................10
1-2-2- توليد شكر نيشكري در ايران ..........................................................11
1-3- نيشكر كاري در خوزستان ...................................................................12
1-4- كشت و صنعت كارون ......................................................................14
2- تركيب شيميايي نيشكر
2-1- مواد آلي غير از ساكاروز ...................................................................19
2-2- اسيد هاي آلي ..................................................................................20
2-3- تركيبات غير آلي ..............................................................................20
2-4- تركيبات ازت دار .............................................................................20
3- فرايند توليد شكر از نيشكر
مقدمه
3-1- برداشت نيشكر ...............................................................................21
3-1-1- مواد زائد همراه ني .....................................................................23
3-2- آماده سازي ني ............................................................................24-25
3-2-1- شستشوي ني .............................................................................25
3-2-2- خرد كردن ني ............................................................................25
3-3- عصاره گيري ..................................................................................26
عنوان......................................................................................................... صفحه
3-4- زلال كردن...........................................................................................26
...


دسته:

دانلودکارآفرینی شكر و نيشكر در جهان 98 ص

خرید آنلاین