دانلودپروژه کارآفرینی 27 ص

دانلودپروژه کارآفرینی 27 ص

دانلودپروژه کارآفرینی 27 ص

نام فایل : پروژه کارآفرینی 27 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 24

حجم : 16 مگابایتمقدمه:
بطورساده کارآفرین به شخص حقیقی یا حقوقی ای گفته میشود که توانایی تحمل ریسک اغلب مالی را دارد و میتواند یک ایده اولیه را به یک فعالیت اقتصادی تبدیل

کند. همه ما می توانیم یک کارآفرین باشیم،چه کارمند،چه کشاورزو... درهر پست ومقامی که باشیم در حال انجام فعالیت های

خود می توانیم کارآفرین بودوایده های خورابرای بهبود انجام کارها به واقعیت تبدیل کنیم. خود اتکایی ازاولین خصوصات یک کارآفرین می باشد باکمک آن کارآفرین می تواند با مبارزه با سختی ها بپردازد اگر می خواهید کارآفرین باشیدبایداین توانایی رادرخود تقویت کنید.این موضوع فرایندیاست که در شبکه متغیری از روابط اجتماعی واقع شده است و این ارتباط اجتماعی می تواند روابط کار آفرین را با منابع فهرست را محدود و یا تسهیل کند. در کشورهای پیشرفته اینترنت عامل بزرگی در ایجاد کار است کشورهای صنعتی به دلیل فناوری اطلاعات پیشرفت کردهان و از این طریق اقتصاد جهان را در دست گرفته اند البته در کشورهای در حال توسعه نیز در حال توسعه است.
فصل اول:
معرفی فعالیت اقتصادی
1)بخش معرفی
الف- نام و نشانی متقاضیان:
حقیقی :
ردیف
نام و نام خانوادگی
نوع پست/سمت
تحصیلات
تجزیه
1
افشین شاهین فر
رییس
کارشناسی
نرم افزار کامپیوتر
-
2
محمد رضایی
...


دسته:

دانلودپروژه کارآفرینی 27 ص

خرید آنلاین