دانلودنگاهی اجمالی به فعالیت ها و برنامه های دفتر توسعه کارآفرینی در سال 1386 - 18 ص

دانلودنگاهی اجمالی به فعالیت ها و برنامه های دفتر توسعه کارآفرینی در سال 1386 - 18 ص

دانلودنگاهی اجمالی به فعالیت ها و برنامه های  دفتر توسعه کارآفرینی در سال 1386 -  18 ص

نام فایل : نگاهی اجمالی به فعالیت ها و برنامه های دفتر توسعه کارآفرینی در سال 1386 - 18 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 14

حجم : 22 مگابایتسال نوآوری و شکوفایی مبارک باد
نوآوری با کارآفرینی شکوفا می‌شود
نگاهی اجمالی به فعالیت ها و برنامه های
دفتر توسعه کارآفرینی در سال 1386
الف: ترویج وتوسعه کارآفرینی سازمانی
به منظور افزایش دانش و بینش مدیران و کارشناسان شاغل در واحدهای ستادی واجرائی سازمان متبوع و آشنایی آنان با مفاهیم و مصادیق کارآفرینی ؛ در طول سال 1386 تعداد 28 مجموعه
مطالعاتی- پژوهشی ، مقاله ، کتاب و
CD
باموضوعات کارآفرینی سازمانی ، انواع کارآفرینی، مهارت های کارآفرینانه و ... طراحی، تدوین، تنظیم و منتشر شده است که عناوین این مطالب به شرح ذیل می‌باشند :
مجموعه مطالعاتی ، پژوهشی
شرحی بر : ضرورت‌های ایجاد سازمان کارآفرینی در ایران
مجموعه مطالعاتی ، پژوهشی
شرحی بر : چکیده‌ای از آموزش‌های کارآفرینی و توسعه مهارت‌های کسب و کار
مجموعه مطالعاتی ، پژوهشی
شرحی بر : کارآفرینی و جایگاه کارآفرینان در جامعه
مجموعه مطالعاتی ، پژوهشی
شرحی بر : شناسایی ویژگی‌های مدیران کارآفرین در سازمان
مجموعه مطالعاتی ، پژوهشی
شرحی بر : اندیشه‌های کارآفرین در کلام ارزشمند مولای متقیان امام علی (ع)
مجموعه مطالعاتی ، پژوهشی
آشنایی با : فرآیند نظام‌مند‌سازی نقش برجسته بخش خصوصی در توسعه و ترویج کارآفرینی
مجموعه مطالعاتی ، پژوهشی
شرحی بر : شناخت استراتژی‌ها و راهبردهای توسعه و ترویج کارآفرینی
مجموعه مطالعاتی ، پژوهشی
...


دسته:

دانلودنگاهی اجمالی به فعالیت ها و برنامه های دفتر توسعه کارآفرینی در سال 1386 - 18 ص

خرید آنلاین