دانلود تحقیق در موردفرایند های ساختاری شدن فعالیت بدنی در جامعه و راهکارهای مدیریتی

دانلود تحقیق در موردفرایند های ساختاری شدن فعالیت بدنی در جامعه و راهکارهای مدیریتی

دانلود تحقیق در موردفرایند های ساختاری شدن فعالیت بدنی در جامعه و راهکارهای مدیریتی

نام فایل : فرایند های ساختاری شدن فعالیت بدنی در جامعه و راهکارهای مدیریتی

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 20

حجم : 5 مگابایتنخستین گام برای تصمیم گیری جهت وارد شدن به فعالیت ورزشی:

باورهای اجتماعی
رسانه ها
خانواده
دوستان
محیط


وظیفه مدیران:
آموزش، آموزش، آموزش!
برگزاری مراسم ها و جشنواره ها
اهدای جوایز، هدایای ورزشی
تلاش برای القای حس برنده شدن یا موفقیت

فردی: سن، جنس، نژاد، وضعیت اجتماعی- اقتصادی

روانی: نیاز به شاد بودن و نشاط طلبی

محیطی: امکانات موجود در محیط
وظیفه مدیران:
حضور افراد نخبه در میان علاقه مندان
دسترسی به تجهیزات ارزان و مناسب
توجه به نیازهای جدید و بومی

نتیجه: صعود به مرحله بعد یا ماندن در همین سطح!


تداوم رابطه فرد با فعالیت ورزشی:
فردی سازی

تجربه کردن

اعتقاد به فعالیت
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردفرایند های ساختاری شدن فعالیت بدنی در جامعه و راهکارهای مدیریتی

خرید آنلاین