دانلود تحقیق در موردعوامل شیمیایی و آنتی بیوتیک ها

دانلود تحقیق در موردعوامل شیمیایی و آنتی بیوتیک ها

دانلود تحقیق در موردعوامل شیمیایی و آنتی بیوتیک ها

نام فایل : عوامل شیمیایی و آنتی بیوتیک ها

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 52

حجم : 5 مگابایت


بنام خداوند بخشندهٌ مهربان

عوامل شيمي درماني ويا
آنتـــــي بيوتــــــــــيـك ها


آنتي بيوتيكها
`:پيش نياز ها
- دانشجويان پزشكي و... مي بايست با ساختارژنتیکی و بيوشيميائی سلولهاي پروكاريوت (باكتريها)آشنا شده باشند.

- دانشجويان پزشكي و... مي بايست با متابوليسم و ژنتيك باكتريها (پروكاريوت) آشنا شده باشند.

آنتي بيوتيكها
اهـــــداف
- تاريخچهٌ كوتاه و مختصري از آنتي بيوتيكها.
- طبقه بندي آنتي بيوتيكها بر اساس پيكرهٌ باكتريها.
- منبع آنتي بيوتيكها در طبيعت و داروهاي نيمه سنتتيك.
- مكانيسم اثر آنتي بيوتيكها بر اساس ساختان بخشهاي مختلف باكتريها و ...
- كاربرد و طيف اثر آنتي بيوتيكها.
- MIC و آنتي بيـــوگرام.
- مقاومت باكتريها در برابر آنتي بيوتيكها ، مقاومتهاي ذاتي(ساختاري) و اكتسابي،پلاسميدهاي R و روشهاي مقابله با مقاومتهاي داروئي .
The Antibiotic Resistance Crisis !


تاريخچه
1928- دكتر فلمينگ موفق شد كه پني سيلين رااز كپك نان(پني سليوم نوتاتوم) استخراج نمايد.البته بعد ازاووبا تآسي به او ديگران ازسفالوسپوريوم سفالوسپورينها راكشف كردند.
1935-انفجار درعالم پزشكي ؛ كشف سولفاناميدها بطوراتفاقي ازيك نوع رنگ آزمايشگاهي.
1944- ارتش آمريكا پني سيلين را وارد ميدان جنگ مي كند و بسياري از نيروهايش را كه زمين گيرشده بودند، نجات مي دهد.
1945- باكتريهاي مقاوم به پني سيلين بتدريج شروع به جدا شدن مي كنند!!
1960-متــــــــــي سيلين معرفي مي شود.
1991- 29%ا از سويه هاي S.aureus از خود مقاومت نشان مي دهند.(البته اول به خود پني سيلين و بعد به متي سيلين)!
2001- درصد فوق به 62% ميزسد يعني 62%ازاستافيلوكوك هاي طلائي مقاوم مي شوند!
البته از اواخر دههٌ 90 داروهاي ضد ويروس مثل آسيكلو و گانسيكلوير و ... بتدريج كشف و پيدا مي شوند. همانطور كه مي دانيد اين داروها خاصيت selective toxicity ندارند.
و تفاوتي بين DNA انساني و ويروس قائل نمي شوند.
1928: Fleming discovered penicillin, produced by Penicillium
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردعوامل شیمیایی و آنتی بیوتیک ها

خرید آنلاین