دانلود تحقیق در موردعنوان پروژه بسته بندی روغن نباتی

دانلود تحقیق در موردعنوان پروژه بسته بندی روغن نباتی

دانلود تحقیق در موردعنوان پروژه  بسته بندی روغن نباتی

نام فایل : عنوان پروژه بسته بندی روغن نباتی

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 56

حجم : 3 مگابایت


بنام خدا
*
1386/9/30
*

عنوان پروژه : بسته بندی روغن نباتی
*
اهداف اجرایی طرح:1- زمینه ایجاد اشتغال 2- توسعه در نقش اقتصاد و صادرات و واردات3- عرضه
*
مقدمه------------------------------------------------------------------------------------- 6بخش اول :کلیات1-1) صنعت روغن و اهمیت آن در تغذیه---------------------------------------------------72-1) ویژگی های روغن های خوراکی -----------------------------------------------------111-2-1) روغن خام-------------------------------------------------------------------------123-1) تشکیل شرکت سهامی روغن نباتی جهان(سهام عام) و به ثبت رساندن آن-----------------134-1) بازار مصرف روعنهای خوراکی-----------------------------------------------------14بخش دوممرحله صمغ گیری1-2) مرحله خنثی سازی------------------------------------------------------------------- 192-2) هیدروژنا سیون---------------------------------------------------------------------- 213-2) بی بو کردن------------------------------------------------------------------------- 22بخش سوممطا لعات فنی و اقتصادی1-3) مین و ساختمانهای طرح------------------------------------------------------------- 242-3) بر آورد نیروی انسانی-------------------------------------------------------------- 293-3) فرضیات طرح--------------------------------------------------------------------- 314-3) جداول سرمایهگذاری ثابت طرحتصفیه روغن مایه----------------------------------- 321-4-3) هزینه ماشین آلات اصلی خط تولید------------------------------------------------ 322-4-3)هزینه ماشین آلات و تجهیزات و خدمات فنی و پشتیبانی----------------------------- 34 3-4-3) جدول هزینه های زیر بنایی------------------------------------------------------- 354-4-3)جدول هزینه های قبل از بهره برداری---------------------------------------------- 36 5-4-3) جدول هزینه های نصب و راه اندازی----------------------------------------------366-4-3) جدول آماده سازی و حصار کشی و محوطه سازی---------------------------------- 377-4-3) جدول هزینه احداث سا ختمانها---------------------------------------------------- 378-4-3) هزینه ساخت مخازن و فونداسیونها------------------------------------------------ 385-3) میزان سرمایه گذاری ثابت طرح----------------------------------------------------- 396-3) جدول سرمایه گذاری در گردش طرح تصفیه روغن نباتی----------------------------- 391-6-3) جدول میزان مواد و قیمت تمام شده جهت تولید 119000تن روغن در سال---------- 39 2-6-3) جدول دستمزد و مزایای کار کنان در سال----------------------------------------- 423-6-3) جدول هزینه های تعمیرات و نگهداری در سال------------------------------------ 434-6-3) جدول هزینه های انرژی در سال------------------------------------------------- 447-3) میزان سرمابه در گردش جهت یک دوره سه ماهه------------------------------------ 468-3) میزان سرمابه گذاری طرح تصفیه و بسته بندی روغن نباتی-بررسی مالی-اقتصادی---- 461-8-3) جدول استهلاک ----------------------------------------------------------------- 462-8-3) محاسبه قیمت تمام شده جهت تولید119000تن روغن نباتی------------------------- 483-8-3) محاسبه نقطه سر بسر------------------------------------------------------------- 494-8-3) محاسبات افزوده ----------------------------------------------------------------- 505-8-3) صور تحساب های دستویی-------------------------------------------------------- 521-5-8-3) صورت حساب سود و زیان----------------------------------------------------- 522-5-8-3) تراز نامه---------------------------------------------------------------------- 539-3) باز دهی خط تولید------------------------------------------------------------------- 54
*
مقد مهروغن نباتي به عنوان يكي از كالاهاي اساسي در الگوي مصرف غذايي ، اهميت و نقشي ويرژه دارد . روغن هاي خوراكي و بطور كلي چربي ها ، يكي از سه مواد اصلي غذايي مورد نياز بشر را تشكيل مي دهند كه به لحاظ ميزان توليد انرژي در بدن به ازاي واحد وزن ، از ارزش بيشتري نسبت به پروتئينها و هيدروكربونها برخوردار است . هر گرم چربي حدود 9 كالري انرژي توليد كرده ، حال آن كه به ازاي هر گرم پروتئين يا هيدروكربور ، انرژي توليد شده حدود 4 كالري مي باشد . چربيها علاوه بر تامين انرژي لازم براي بدن انسان ، در ساخت و ساز و ترميم بافتها نيز نقش مهمي را بر عهده داشته و افزون بر آن ، سرشار از ويتامينها نيز مي ياشد . مصرف سرانه روغنها و چربيها براساس برنامه توسعه كشور در سال 1368 به مرز حدود 11 كيلوگرم و در سال 1373 به 5/14 كيلوگرم افزايش يافته است . روغنها و چربيهاي مصرف شده در طول همان سال به ترتيب چربيهاي هيدروژنه 76 درصد ، كرده 14 درصد و روغن مايع 10 درصد بوده است ، يعني با توجه به تامين 86 درصد از نياز به چربي از طريق مصرف روغن هيدروژنه و مايع ، مصرف سرانه روغن نباتي (هيدروژنه و مايع) در سال 1373 ، حدود 5/12 كيلوگرم بوده است . رشد توسعه صنايع غذايي همگام با رشد جمعيت كشور و درآمد خانوار و تغيير الگوي مصرف ، ضرورتي اجتناب ناپذير است . ضرورت توسعه كشت دانه هاي روغني و افزايش ظرفيت كارخانه هاي صنايع تبديلي و چربيها و روغنها در كشور براي تامين روغن به عنوان يكي از اصلي ترين اجزاء تشكيل دهنده غذاي انسان ، از جايگاه ويژه اي برخوردار است .
*
بخش اول : كليات
1-1) صنعت روغن و اهميت آن در تغذيه
اجزاي روغن ها و چربي ها كه براي تغذيه مفيد و مناسب هستند تركيبات نسبتا ساده گليسيريدها مي باشند از آنجائيكه در تركيب روغن ها اجزاء زيادي مانند اسيدهاي چرب ، پروتئين ها ، كربوئيدراتها ، ويتامين ها و تركيبات معدني مانند كلسيم و فسفر موجود مي باشند لذا صنعت روغن را به صنعتي استراتژيك در زمنيه هاي غذايي ، رنگ ، شوينده ها و ... تبديل كرده كه به جاي تحقيق و بررسي زيادي در جهان خصوصا در كشور ما دارد .
پايه صنعت روغن در كشور ما براساس دانه هاي روغني سويا ، پنبه تخم و آفتابگردان مي باشد كه ماده اوليه فرآورده هاي غذايي زيادي مانند روغن هاي سالاد ، طباخي ، شورتنينگ ، مارگارين ، لستن ، شير ، ماست ، پنير مي باشد . تحقيقات نشان داده است كه براساس امكان تغييرات زياد هم در تري گليسيريدها (تغيير استري شدن) و هم در اسيدهاي چرب (ايزومره شده) كه موجب تغيير خواص فيزيكي و شيميايي چربي ها مي شود كه هنوز زمينه وسيعي براي تحقيقات مختلف بخصوص در زمينه فيزيولوژيك وجود ندارد نقش استرين ، فسفاتيدها و ساير مواد همراه چربي ونقش تري گليسيريدها در تبديل مواد (متابوليسم) داراي اهميت است . اغلب يك گرايش دو جانبه براي مصرف چربي ها در رژيم غذايي افراد ديده مي شود كه از يك طرف مصرف چربي بالا با افزايش چاقي و ناراحتي هاي قلبي ارتباط داشته و از يك سو چربي ها باعث خوشمزگي غذاها مي گردد
*
ضريب قابليت هضم در روغن هاي نباتي حدود 5/97 درصد مي باشد كه مصرف متعادل آن از بروز كلسترول و رسوب آن در شريانهاي قلب ممانعت مي كند بررسي هاي به عمل آمده براي روغنهايي مانند روغن سويا در غذاها از نظر مشكل طعم برگشتي ، ئيدروژناسيون و عدم ثبات طعم ، استفاده از روغن را در شورتنينگ ها و مارگارين امكان پذير كرده است .
گاهي اوقات واكنش هاي آنزيمي (ليپوكسي آناژ) كيفيت روغن را كم مي كند كه بايد از انجام آنها ممانعت به عمل آورد فرآورده هاي روغني را مي توان يك منبع غني از ويتامين ها در رژيم غذايي دانست كه نقش مهمي در حفظ سلامت ايفاء مي نمايد .
كالري بر گرم چربي 25/2 برابر كربوهيدارتها (شكر و نشاسته و پروتئين هاست كه از كربوهيدراتها و پروتئين ها بيش از نياز بدن استفاده شود اين كربنهاي انتخابي موجود با تبديل به اسيدهاي چرب به عنوان تري گليسرول به فرم چربي ذخيره مي شوند .
وجود چربي هضم اين ويتامين ها مي باشد . روغن هاي نباتي منبع مهم توكوفرول شامل ويتامين E كاروتين ويتامين Aكه منبع مهم آنتي اكسيدانت طبيعي در بدن به شمار مي رود بوده در حالي كه روغن ماهي وحيواني منبع ويتامين D بوده و اغلب شامل ميزان بالاتري اسيد چرب اشباع نسبت به روغن گياهي است . بچه ها و نوجوانان نياز قوي به چربي و كلسترول براي رشد و تضميم سلامتي خود دارند در سنين بالا خصوصا چربي اشباع وكلسترول مرتبط با افزايش امراض قلبي مي باشد . اسيدهاي چرب 12 ، 14 ، 16 سطوح چرخش پلاسما كه عامل مهم تصلي شريان است را افزايش مي دهند برعكس مصرف n-3 , n-6 اسيد چرب چند غير اشباع با كاهش فشار خود مرتبط مي باشد .
گونه هايي از اسيدهاي چرب مخصوص كه آنها را اسيدهاي چرب اساسي مي نامند به منظور سنتز از نو انزيم هاي بدن در رژيم غذايي ضروري است . دو نمونه كه براي انسانها مهم هستند عبارتند از اسيد لينولئيك و اسيد a لينولئيك كه اولي داراي عضو n-6 (امگا 6) و دومي n-3 (امگا 3) مي باشند اسيدهاي چرب با زنجيره طولاني n-3 براي مغز و شبكه چشم مهم بوده و مشخص شده كه از منابع موجود به خوبي جذب و هضم مي شوند .
از آنجايي كه چربي ها اغلب بخش هايي از غذاهاي روزمره را شامل مي شوند لذا بررسي تغذيه اي غذاهاي چربي دار مي تواند اهميت چربي ها را در تغذيه بيش از پيش مشخص نمايد :*


نكاني كه در مورد اسيدهاي چرب يادآور مي شويم عبارتند از :
1-از همه چربي ها ممانعت نشود بعضي اسيدهاي چرب در سلامتي نقش اساسي داشته و برخي در مقابل بيماري پوشش دهنده هستند .
2-برخي چربي هاي خاص براي يك نوع بيماري پوشش دهنده ولي در بيماري ديگر ممكن است شركت كند .
3- ويتامين هاي آنتي اكسيدانت بدون چربي در رژيم غذايي در بدن منتقل نمي شوند .

....


دسته:

دانلود تحقیق در موردعنوان پروژه بسته بندی روغن نباتی

خرید آنلاین