دانلود تحقیق در موردعنوان دوره مدیریت منابع انسانی

دانلود تحقیق در موردعنوان دوره مدیریت منابع انسانی

دانلود تحقیق در موردعنوان دوره مدیریت منابع انسانی

نام فایل : عنوان دوره مدیریت منابع انسانی

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 95

حجم : 4 مگابایت


بنام خداوند بخشنده مهربان
عنوان دوره:مدیریت منابع انسانی
تاریخچه مدیریت منابع انسانی در ایران
اولین قانون اداری و استخدامی در سال 1301 به تویب شورای ملی وقت رسید.
دومین قانون در سال 1345
سومین قانون در سال 1386
شکل گیری گروه ، سازمان غیر رسمی، و تئوری های پارادایم های مدیریت
سیر تحول و تطور مدیریت منابع انسانی
دوره اول
دوره دوم
دوره سوم
دوره پنجم
دوره چهارم
اسلام
سیری بر مکاتب مدیریت و نوع نگاه آنها بر منابع انسانی در طول تکوین
ضرورت و اهميت مدیریت منابع انسانی
تمایز میان مدیریت کارکنان و مدیریت منابع انسانی (استوری ، 1992)
اهداف مدیریت منابع انسانی
شش تحول عمده در راستای الگوی فکری یا پارادایم جهانی سازی
رشد اقتصادی کندتر شده است.
رقابت و چالش های رقابتی شدیدتر شده است.
فرصت ارتقای شغلی در چارچوب سلسله مراتب سازمانی کاهش یافته است.
میزان افزایش حقوق و مزایا محدودتر شده است.
امنیت شغلی تعریف و مفهوم دیگری پیدا کرده و مسئولیت امنیت شغلی از سازمان به خود کارکنان منتقل شده است.
توقع کار بیشتر با کیفیت مطلوب تر،افزایش یافته است.
مدیریت استراتژیک منابع انسانی

دور اندیشی فراگیر، نوآورو تحول گری سازمان یافته در:تامین منابع انسانی سازمان،پرورش و بهسازی آن،تامین کیفیت زندگی قابل قبول کاری برای آن و با لاخره بکار گیری موثر و بجاا این منبع استراتژیک،با شناخت و اعمال جنبه های تاثیر پذیری و تاثیر گذاری محیط درو ن سازمانی و برون سازمانی،در راستای تبیین استراتژیها، به منظور تحقق رسالت و اهداف سازمان.
نظام حفظ و نگهداری
نظام کاربرد
نظام جذب تامین و تعدیل
نظام آموزش و بهسازی
منابع مالی،
غیر مالی
ارزشی
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردعنوان دوره مدیریت منابع انسانی

خرید آنلاین