دانلود تحقیق در موردعناصر و جزئيات ساختماني يك

دانلود تحقیق در موردعناصر و جزئيات ساختماني يك

دانلود تحقیق در موردعناصر و جزئيات ساختماني يك

نام فایل : عناصر و جزئيات ساختماني يك

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 96

حجم : 4 مگابایت


بنام خدا
*

عناصر و جزئيات ساختماني يك
نحوه‌ي محاسبه‌ي نمره‌‌ي درس
فاينال 8 نمره
پروژه ي نهايي 6 نمره
تمرين هاي كلاسي 5 نمره
حضور كامل در كلاس 2 نمره
*

مبحث خاك و خاكبرداري
مبحث خاك و خاكبرداري
مبحث پي و پي سازي
مبحث عناصر باربر عمودي
مبحث سقف
مبحث پله و رامپ
مبحث عناصر داخلي ساختمان مانند در، پنجره، سقف كاذب، كف سازي و نازك كاري
انواع زمين :
زمينهاي مناسب براي قرارگيري ساختمان
زمينهاي سنگي : متشكل از سنگهاي سخت و صخره اي با مقاومت فشاري بيش از 40 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع
زمينهاي دج : متشكل از ريز دانه هاي ماسه و خاك رس كه در مرور زمان سخت شده‌اند. با مقاومت فشاري 5 تا 30 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع
زمينهاي سفت مخلوط : متشكل از مخلوط درشت دانه و ريز دانه و سيلت و خاك رس كه در گذر زمان متراكم شده اند. با مقاومت فشاري 3 تا 5 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع
زمينهاي مخلوط متوسط : متشكل از درشت دانه و ريز دانه و درصد كمتري خاك رس كه تا حدودي متراكم شده اند. با مقاومت فشاري 5/1 تا 5/2 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع
*

مبحث خاك و خاكبرداري
مبحث خاك و خاكبرداري
مبحث پي و پي سازي
مبحث عناصر باربر عمودي
مبحث سقف
مبحث پله و رامپ
مبحث عناصر داخلي ساختمان مانند در، پنجره، سقف كاذب، كف سازي و نازك كاري
انواع زمين :
زمينهاي نا مناسب براي قرارگيري ساختمان
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردعناصر و جزئيات ساختماني يك

خرید آنلاین