دانلود تحقیق در موردعلل درونی و بیرونی رکود تمدن اسلامی

دانلود تحقیق در موردعلل درونی و بیرونی رکود تمدن اسلامی

دانلود تحقیق در موردعلل درونی و بیرونی رکود تمدن اسلامی

نام فایل : علل درونی و بیرونی رکود تمدن اسلامی

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 45

حجم : 6 مگابایت


مرکز تربیت معلم شهید رجایی و دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین
تهیه کننده:
حسین اویسی
استاد یار

Web: ovicy.blogfa.com
Email: oveisi8@yahoo.com
علل درونی و بیرونی رکود تمدن اسلامی
علل درونیرکود تمدن اسلامی
استبداد
دنیا گرایی، تحجر و دور شدن از اسلام راستین
جریان های عقلی و عقل گریز در جهان اسلام
علل درونیرکود تمدن اسلامی
استبداد چیست؟
چرا استبداد به وجود می آید؟
ویژگی های جوامع اسلامی استبداد زده کدام است؟
1. استبداد
علل درونیرکود تمدن اسلامی
استبداد در لغت به معنای «یکه و تنها» و«خود رأی بودن»
استبداد از لحاظ سیاسی «تصرف کردن یک نفر یا جمعی در حقوق ملتی بدون ترس از بازخواست.
استبداد مستلزم نظامی است که فرد در رأس دولت تا زمانی قوانین را رعایت می کند که صلاح خود یا گماشتگان بداند
در این نظام قوانین معنا و محتوایی ندارد
1. استبداد
علل درونیرکود تمدن اسلامی
تجزیه و تحلیل اقتصادی استبداد در این کشورها نشان می دهد که به شیوه های تولید، نحوه تعاملات اجتماعی و پایگاه های مختلف حاصل از آن برمی گردد.
استبداد در ایران از تأثیر چهار عامل پدید آمده است که عبارتند از:
اقتصاد و شیوه آبیاری
مالکیت عمومی
بوروکراسی (دیوانسالاری)
خدا دادی بودن قدرت
منشأ استبداد در کشورهای اسلامی
علل درونیرکود تمدن اسلامی
ازبین رفتن حقوق فردی
حق و حقوق نامحدود عناصر یک رده نسبت به رده پایین تر
پذیرش ذهنیت جامعه تلفیقی از بی حقوقی و قدرتمندی هم زمان
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردعلل درونی و بیرونی رکود تمدن اسلامی

خرید آنلاین