دانلود تحقیق در موردطرح كاهش دماي كوپه لود و اصلاح نرم افزاري سيستم فاير

دانلود تحقیق در موردطرح كاهش دماي كوپه لود و اصلاح نرم افزاري سيستم فاير

دانلود تحقیق در موردطرح كاهش دماي كوپه لود و اصلاح نرم افزاري سيستم فاير

نام فایل : طرح كاهش دماي كوپه لود و اصلاح نرم افزاري سيستم فاير

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 32

حجم : 5 مگابایت


بنام خدا

طرح كاهش دماي كوپه لود و اصلاح نرم افزاري سيستم فاير
جمشید صاحبی سعید کولانی

بسم الله الرحمن الرحيم
طرح كاهش دماي كوپه لود و اصلاح مدار فاير كوپه لود در واحدهاي گازي GE-F9



مقدمه:باتوجه به اهداف برگزاري اولين نشست پشتيباني فني وخدماتي مشترك نيروگاه هاي مشابه (نيروگاههاي داراي واحدهاي گازي مدل )،كه بخشي ازآن به بررسي نيازها ومشكلات مبتلا به واحدهاي گازي يادشده اختصاص يافته است لذا مقاله حاضر كه بيانگر حل يكي ازمشكلات عديده واحدهاي فوق بوده تهيه وجهت استماع حاضران ارائه مي گردد اميد است كه مورد توجه قرار گرفته ودرصورت نيازاجرا گردد
GE-F9
چكيده:
واحد2گازي نيروگاه سيكل تركيبي منتظرقائم از مدتها قبل به دليل نشت گازداغ به درون كوپه لود كه ناشــــــــي ازآسيب ديدن سيلهاي انتهاي اگزوز است بامشـــكل بزرگ تريپ واحد به دليل عملكرد سيستم فاير روبرو بود.ازآنجايي كه لازمه رفـع اين نشتــي توقف واحد به مدت طولاني وتعميرات اساسي درداخل اگزوز مي باشد واين كار نياز به توقف بلند مدت واحد درآن مقطع ودمونتاژ كامل اگزوز ودستيابي به مكانهاي آسيب ديده بود.بنابراين با توجه به تقارن بافصل تابستان ونياز شبكه به توليد واحد امكان انجام كار فراهم نمي گرديد لذااين معضل باقي مانده ومنــــجربه تريپ هاي مكرر واحد مي گرديد.باانجام طرح اصلاحي مشكل تريپ تاميزان 100 % حل گرديد.



صدمات ناشي ازبالا بودن دماي كوپه لود:
بالا بودن دما دراين كوپه منجر به آسيب ديدن اجزا سيستم كنترل نظــــير سنسـورهاي اندازه گيري لرزش ياتاقان ، دتكتورهاي فاير ، سيم هاي ترموكوپلهاي اگزوز ، آسيب ديدن فن خنك كاري كوپه لود ، تريپ هاي مكرر واحد و از همه مهمتر بالا بودن دما در كوپه يك ژنراتور كه باعث سوختن تجهيزات كنترلي جكينگ و خطر آسيب ديدن ژنراتور بدليل كاركرد در دماي بالابود مي گرديد.
















....


دسته:

دانلود تحقیق در موردطرح كاهش دماي كوپه لود و اصلاح نرم افزاري سيستم فاير

خرید آنلاین