دانلود تحقیق در موردضوابط ومقررات شهرسازی مشهد

دانلود تحقیق در موردضوابط ومقررات شهرسازی مشهد

دانلود تحقیق در موردضوابط ومقررات شهرسازی مشهد

نام فایل : ضوابط ومقررات شهرسازی مشهد

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 38

حجم : 5 مگابایت


رشد جمعیت کشور به همراه افزایش سهم شهرها در اسکان جمعیت ضرورت بهره وری مطلوب از ظرفیت های شهری را اجتناب ناپذیر کرده است. بنابراین شناخت دقیق ظرفیت های شهری و ایجاد ظرفیت های جدید به خصوص دربافت هرشهر از اهمیت بسیار زیاد برخوردار است. طرح های شهری(از مقیاس های گوناگون) زمینه تجلی عملی این دیدگاه است. دیدگاهی که در چهارچوب وضعیت واقعی کنونی و چشم اندازهای آتی آن نیاز به شیوه های نوین مواجه با موضوع برنامه ریزی و طرح ریزی شهری را می طلبد.
در مشهد مقدس که به دلیل وجود بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الائمه علیه السلام از نرخ رشد جمعیت بسیار بالایی برخوردار است .سرعت مهاجرتهای بی رویه و افزایش روز افزون جمعیت که نهایتا منجربه توسعه غیر اصولی این شهر گردیده ،بیش از هر شهری دیگری لزوم وجود ضوابط معین و معقولی را جهت کنترل دقیق ساخت و سازها ایجاب می نماید

عبارت از طرح بلند مدتی است که درآن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی ،صنعتی،بازرگانی،اداری،کشاورزی،تاسیسات و تجهیزات شهری و نیازمندی های عمومی شهر،خطوط ارتباطی،سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تسهیلات عمومی،مناطق نوسازی و بهسازی و اولویت های مربوط به آن ها تعیین میشوند و ضوابط و مقررات مربوط به آن ها تهیه و تنظیم می گردد.
طرح تفصیلی
طرح تفصیلی ،متعاقب طرح جامع شهری و به منظور انجام برنامه های اجرایی تصویب شده این طرح ،صورت می پذیرد.
برنامه تفصیلی بر اساس ضوابط کلی طرح جامع،نحوه استفاده از زمین های شهری را در سطح محله های مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها را مشخص می کند.
مادة 1- محدودة شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعة آتي در دورة طرح جامع و تا تهية طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازم الاجرا مي باشد. شهرداري ها علاوه بر اجراي طرح هاي عمراني از جمله احداث و توسعة معابر و تأمين خدمات شهري و تأسيسات زير بنايي در چارچوب وظايف قانوني خود كنترل ونظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران درداخل محدودة شهر را نيز به عهده دارند.

7
مادة 2- حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدودة شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات
كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد.

مقررات و قوانين استفاده از زمين شهر مشهد
اين قوانين و مقررات بر اساس ضوابط طرح جامع مشهد مصوب 1350 و پس از انجام مطالعات طرح تفصيلي تدوين شده است.
هدف
هدف اين قوانين و مقررات بهبود بخشيدن به وضع رفاه ، بهداشت ، ايمني، رواني و نظم زندگي ساكنين موجود و آينده شهر مشهد مي باشد و علاوه بر ملاحظات جامع و عمومي نكات مهم زير را در بر دارد .
-كاهش تراكمهاي زياد جمعيتي و وسايط نقليه در حوزه هاي مختلف‌شهري‌و گذرگاهها
- تأمين ايمني از آتش سوزي و ديگر مخاطرات
- مهار ميزان بهره وري نامحدود از زمين
- تأمين نور و هواي كافي براي ساختمانها و گذرگاهها
- طبقه بندي انواع كاربري يا استفاده از زمين و توزيع مناسب آن در سطح شهر


- حفظ منافع شهرداري و مراجع توسعه شهري
- تأمين ملاحظات اقتصادي در هزينه هاي توسعه شهري و سرمايه گذاري هاي دولتي و ملي
- تشويق و ترويج توسعه فعاليتهاي صنايع ، تجارت و كسب و مسكوني
- برقراري امكان دسترسي هرچه بيشتر و مناسب تر شهروندان و جهانگردان به كانون مذهبي و فرهنگي شهر ، مرقد امام هشتم شيعيان (ع ) و ديگر واحدهاي با ارزش فرهنگي و معنوي مجاور آن .

تقسيمات سه گانه سطح شهر :
بطور كلي در طرح جامع بر اساس درآمد سكنه ، مناطق مختلف شهر مشهد ، به سه قسمت تقسيم گرديده است كه اين قسمت بندي در طرح تفصيلي نيز ابقاء شده است - مناطق پردرآمد- مناطق با درآمد متوسط- مناطق كم درآمد
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردضوابط ومقررات شهرسازی مشهد

خرید آنلاین