دانلود تحقیق در موردشيوه ارائه مطالب علمي و فني

دانلود تحقیق در موردشيوه ارائه مطالب علمي و فني

دانلود تحقیق در موردشيوه ارائه مطالب علمي و فني

نام فایل : شيوه ارائه مطالب علمي و فني

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 316

حجم : 3 مگابایت


بنام خدا
نام درس : شيوه ارائه مطالب علمي و فني
جلسه اول: مفهوم ارائه
جلسه دوم: عوامل موثر در ارائه
جلسه سوم: ارائه كتبي
جلسه چهارم: طرح اوليه متن اصلي
جلسه پنجم: توليد متن اصلي
جلسه ششم: اجزاء سه بخشي يك ارائه كتبي
جلسه هفتم: استفاده از شكل و جدول
جلسه هشتم: اجزاء بخش آغازين ارائه كتبي
فهرست جلسات
جلسه دهم: ساختار چند ارائه دانشگاهي
جلسه يازدهم: مقاله، گزارش و ارائه‌هاي غير دانشگاهي
جلسه دوازدهم: آشنايي با چند نوع گزارش
جلسه سيزدهم: ادامه آشنايي با چند نوع گزارش
جلسه چهاردهم: انواع ارائه‌هاي غيردانشگاهي
جلسه پانزدهم: ارائه شفاهي
جلسه شانزدهم: سخنراني علمي-فني
فهرست جلسات
جلسه نهم: ويژگيهاي نوشتار علمي -فني
اهداف كلي درس
در اين درس با مفهوم ارائه و عوامل موثر آن آشنا مي‌شويم. در بخش ارائه كتبي مراحل آماده‌سازي ارائه را خواهيم آموخت. ارائه‌هاي دانشگاهي و غيردانشگاهي و گونه‌هاي مختلف هريك، اجزاء آنها و موارد كاربردشان را مي‌آموزيم. در پايان در مورد ارائه شفاهي، خصوصيات و انواع آن مطالبي خواهيد آموخت.
جلسه اول
مفهوم ارائه
آنچه در اين جلسه مي خوانيد:
1- تعريف لغوي ارائه
2- سيستم ارائه
3- عناصر تشكيل دهنده سيستم انتقال اطلاعات ماشيني
4- تفوت عناصر تشكيل دهنده سيستم انتقال اطلاعات بين انسان و ماشين
5- عناصر تشكيل دهنده سيستم انتقال اطلاعات در انسان
6- تعريف كانال در سيستم ارائه انساني
7- فراروندهاي تشكيل دهنده ارائه
8- انواع ارائه با رسانه ناشناخته
هدفهاي رفتاري:
هدفهاي كلي :
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردشيوه ارائه مطالب علمي و فني

خرید آنلاین