دانلود تحقیق در موردشناسایی گیاهان مرتعی

دانلود تحقیق در موردشناسایی گیاهان مرتعی

دانلود تحقیق در موردشناسایی گیاهان مرتعی

نام فایل : شناسایی گیاهان مرتعی

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 46

حجم : 4 مگابایت


بنام خداشناسایی گیاهان مرتعیRange Plant Identification


اطلاعات خود را بيازماييد
مرتع چيست؟ گياه مرتعي كدام است؟ كوييز

تعداد واحد : 2
نوع واحد : 1 واحد نظری- 1 واحد عملی
پیش نیاز : گیاه شناسی عمومی
شماره درس : 427-14-37

سرفصل
مفهوم گياهان مرتعي
مفهوم جامعه گياهي
مفهوم تيپ گياهي
جوامع گياهي مراتع
جغرافياي گياهي
معرفي كلي گياهان مرتعي ايران با تاكيد بر گياهان مرتعي منطقه
گياهان مهاجم در منطقه
گياهان اصلي و بومي مراتع
گياهان سمي مراتع

عملي
تهيه مجموعه گياهان مرتعي، مهاجم و سمي مراتع منطقه و تشخيص آنها
منابع
مظفريان، ولي‌الـ...، 1377. فرهنگ نامهاي گياهان ايران. انتشارات فرهنگ معاصر.
قهرمان، احمد، 1367، فلور رنگي ايران. انتشارات مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع.
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردشناسایی گیاهان مرتعی

خرید آنلاین