دانلود تحقیق در موردشبيه سازي سيستمهاي گسسته پیشامد

دانلود تحقیق در موردشبيه سازي سيستمهاي گسسته پیشامد

دانلود تحقیق در موردشبيه سازي سيستمهاي گسسته پیشامد

نام فایل : شبيه سازي سيستمهاي گسسته پیشامد

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 48

حجم : 5 مگابایت


شبيه سازي سيستمهاي گسسته پیشامداصول کلی و زبانهای شبیه سازی کامپیوتری
هدف: بررسی روشهای مدلسازی سیستمهای پیچیده از طریق شبیه سازی سیستمهای گسسته پیشامد
راهکار: استفاده از زبانهای برنامه نویسی
زبانهای برنامه نویسی:- زبانهای برنامه نویسی پردازش گرا (زبانهای خاص شبیه سازی مثل GPSS) - زبانهای برنامه نویسی زمان گرا (زبانهای همه منظوره مثل FORTRAN)

مفاهیم شبیه سازی گسسته پیشامد: - سیستم - مدل - حالت سیستم - نهاد - ویژگی - مجموعه (فهرست ، صف یا زنجیره) - پیشامد (شرطی و اساسی) - فعالیت (انتظار نامشروط) - تاخیر (انتظار مشروط) - سیستمهای پویا - متغیر زمان (CLOCK)

اجزای مدل شبیه سازی گسسته پیشامد: - حالت های سیستم: - نهادها: مشتری ها و خدمت دهنده ها - پیشامدها: پیشامد ورود پیشامد خدمتدهی توسط هابیل پیشامد خدمتدهی توسط خباز - فعالیتها: مدت بین دو ورود (جدول 2-11) مدت خدمتدهی هابیل (جدول 2-12) مدت خدمتدهی خباز (جدول 2-13) - تاخیر: انتظار در صف برای گرفتن خدمت
بررسی مجدد مثال سیستم صف دو ورودی: اتو رستوران
تعداد خودروهای در حال انتظار در لحظه t :
شاخص بیکار یا مشغول بودن هابیل در لحظه t :
شاخص بیکار یا مشغول بودن خباز در لحظه t :

بررسی مجدد مثال سیستم صف دو ورودی: اتو رستوران
سوالات مطرح در شبيه سازي: - تاثير هر پيشامد - چگونگي تعريف پيشامدها - پیشامدهاي آغاز و پايان هر تاخير - تعريف سيستم در زمان صفر
تصوير سيستم: تصوير سيستم در هر لحظه (CLOCK=t) شامل اطلاعات سيستم در آن لحظه مي باشد از قبيل: - حالت سيستم در لحظه t - ليست پيشامدهاي آتي - ليست فعاليتهاي جاري و زمان پايان آن - وضعيت نهادها و اعضاي مجموعه ها - آمار تجمعي و مقدار شمارشگرها

نمونه تصوير سيستم در زمان شبيه سازي t

ليست پيشامدهاي آتي (FEL): شامل كليه پيشامدهاي از پيش برنامه ريزي شده و زمانهاي مربوط به آنها با ترتيب زمان وقوع پيشامد

الگوريتم زمانبندي پيشامدها و جلوبري زمان: 1- خروج پيشامد قريب الوقوع از FEL 2- تنظيم CLOCK به زمان پيشامد قريب الوقوع 3 - اجراي پيشامد قريب الوقوع و بروز رساني حالت سيستم، ويژگي نهادها و اعضاي مجموعه ها 4 - توليد پيشامدهاي آتي در صورت وجود و درج آنها در موقعيت صحيح FEL 5 – بروز رساني آمار تجمعي و شمارشگرها
خارج كردن پيشامدهاي قريب الوقوع از FEL و افزودن پيشامدهاي آتي به آن

روشهاي تعيين موقعيت صحيح يك پيشامد در ليست FEL: - انجام جستجوي از بالا به پايين - انجام جستجوي از پايين به بالا - استفاده از ليست مرتب نشده و جستجوي كامل به ازاي هر بار جلوبري زمان - تعريف سيستم در زمان صفر
حالت سيستم در زمان صفر: تصوير سيستم در لحظه صفر (CLOCK=0) با مشخص كردن شرايط اوليه و توليد پيشامدهاي برونزا

روش خودراه انداز: توليد رشته اي از وروديهاي خارجي بر اساس زمان جاري

روشهاي اختتام شبيه سازي پيشامد: الف – زمانبندي پيشامد پايان اجرا در آينده (TE) در زمان صفر (زمان شبيه سازي: [0,TE]) ب – تعيين مدت اجرا (TE) توسط خود عمليات شبيه سازي (زمان وقوع پيشامد E)
پيشامد پايان اجرا: هر شبيه سازي بايد داراي يك پيشامد پايان اجرا باشد (E)
روش الف: استراتژي زمان گرا و روش ب :استراتژي پردازش گرا

استراتژي زمان گرا: - شبيه سازي دستي - شبيه سازي با زبانهاي برنامه نويسي همه منظوره نظير FORTRAN و SIMSCRIPT
استراتژي پردازش گرا: - شبيه سازي با زبانهاي برنامه نويسي نظير GPSS ،SLAM وII SIMSCRIPT
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردشبيه سازي سيستمهاي گسسته پیشامد

خرید آنلاین